Kraan donker.jpg

De bouw dreigt grotendeels stil te vallen, daarom moet er snel ruimte komen voor nieuwe projecten die geen of nauwelijks effect hebben op de stikstofdepositie vind Wim van Mourik.