Rijenbemesting mais.jpg

Bij rijenbemesting zijn er twee mogelijkheden. Of direct achter de tank zoals hier, of door mest eerder uit te rijden en daarna met behulp van GPS precies op dezelfde rij de mais te zaaien.