Demonstratie oogst en verwerking biomassa

Op donderdag 3 juli 2014 vindt in Rosmalen een demonstratie plaats van oogst en verwerking van biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving. Hierbij wordt onder andere de werking van de Caesar ‘Multitool Kraan’ met Press collector gedemonstreerd. Daarnaast wordt een recent ontwikkelde mobiele installatie getoond die pyrolyse-olie vervaardigt uit hout.

Datum: 
3 juli 2014
Plaats: 
Rosmalen

De vraag naar houtige biomassa stijgt. Momenteel wordt veel biomassa ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat op termijn houtige biomassa steeds meer zal worden toegepast als grondstof voor biobased producten. De stijgende biomassavraag zal voor een deel moeten worden ingevuld met oogst uit het Nederlandse bos, landschap en de bebouwde omgeving. De grote uitdaging hierbij is om de biomassa op een kostenefficiënte wijze te mobiliseren, waarbij de impact op de omgeving (bos, landschap) zo laag mogelijk blijft.
 
Programma
9.00 uur Ontvangst met koffie/thee
9.30 uur Welkomstwoord
9.40 uur Inleiding Martijn Boosten (Probos)
'Hoeveel biomassa komt er (in potentie) uit bos, landschap en bebouwde omgeving?’ 
10.00 uur Inleiding Pieter Koeman (Wellinkcaesar Timber Technology)
'Mechanisatie van biomassaoogst in bos en landschap’
10.30 uur Inleiding Rob Vasbinder (Nettenergy)
‘Bioraffinage: De productie van biochar, olie, houtazijn en houtgas uit houtchips’
11.00 uur Inleiding Lambert van der Veeken (Van Lokven B.V.)
‘De praktijk van verantwoorde biomassaoogst uit landschap’
11.25 uur Bezoek demoterrein met demonstraties van oogst, afvoer en verwerking biomassa met Caesar kraan, Press collector, Dutch dragon chipper en de mobiele Pyroflash installatie.
13.00 uur Einde

Aanmelden: Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden kan bij: Stichting Probos, Marlide Rooding,
Tel: 0317-466555
Mail: mail@probos.nl

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarin de adresgegevens van de locatie waar de demo plaatsvindt.