Markt & Ondernemen

Fosfaatrechten uitgesteld

Staatssecretaris Van Dam heeft deze week bekend gemaakt dat de invoering van de fosfaatrechten is uitgesteld tot 1 januari 2018. De reden is dat Brussel de voorgestelde invoering van fosfaatrechten beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. 

Staatssecretaris Van Dam heeft deze week bekend gemaakt dat de invoering van de fosfaatrechten is uitgesteld tot 1 januari 2018. De reden is dat Brussel de voorgestelde invoering van fosfaatrechten beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. 

Mestwaarde stijgt flink

De waarde van mest is sinds 1 januari flink gestegen. Door de stijgende prijzen voor stikstof, fosfaat en kali neemt de waarde van mest flink toe. Alleen al op basis van de stikstof, fosfaat en kali in de mest is vleesvarkensmest nu al bijna 15 euro per ton waard. Voor pluimveemest ligt dit nog wat hoger, alleen al op basis van de NPK  is deze mest 51 euro waard. In deze berekening is geen rekening gehouden met overige mineralen (behalve magnesium) en organische stof.

De waarde van mest is sinds 1 januari flink gestegen. Door de stijgende prijzen voor stikstof, fosfaat en kali neemt de waarde van mest flink toe. Alleen al op basis van de stikstof, fosfaat en kali in de mest is vleesvarkensmest nu al bijna 15 euro per ton waard. Voor pluimveemest ligt dit nog wat hoger, alleen al op basis van de NPK  is deze mest 51 euro waard. In deze berekening is geen rekening gehouden met overige mineralen (behalve magnesium) en organische stof.

VANDIJKESEMO wordt VANDINTER SEMO

Het honderdjarige VANDIJKE SEMO viert het jubileum op een bijzondere wijze. Tijdens de jubileumviering verandert het bedrijf voor de derde keer van naam. Het bedrijf dat in 1914 startte als Zwaan en de Wiljes en later Van Dijke Semo werd, wordt nu Van Dinter Semo. Dit naar de naam van de nieuwe eigenaar Bert-Jan van Dinter. Op 5 juli kan iedereen tijdens een open dag kennis maken met Van Dinter en afscheid nemen van de huidige eigenaar Henk van Dijke

Het honderdjarige VANDIJKE SEMO viert het jubileum op een bijzondere wijze. Tijdens de jubileumviering verandert het bedrijf voor de derde keer van naam. Het bedrijf dat in 1914 startte als Zwaan en de Wiljes en later Van Dijke Semo werd, wordt nu Van Dinter Semo. Dit naar de naam van de nieuwe eigenaar Bert-Jan van Dinter. Op 5 juli kan iedereen tijdens een open dag kennis maken met Van Dinter en afscheid nemen van de huidige eigenaar Henk van Dijke

Een jaar na het dodelijke mestongeval in Makkinga

Morgen een jaar geleden vond bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga een dodelijk ongeval plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dit ongeval stond helaas niet op zichzelf. Er vielen al eerder diverse gewonden en doden bij ongevallen met mestgassen. Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2013 onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen en diverse aanbevelingen gedaan. Een jaar later zijn diverse aanbevelingen opgepakt onder andere door CUMELA Nederland.

Morgen een jaar geleden vond bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga een dodelijk ongeval plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dit ongeval stond helaas niet op zichzelf. Er vielen al eerder diverse gewonden en doden bij ongevallen met mestgassen. Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2013 onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen en diverse aanbevelingen gedaan. Een jaar later zijn diverse aanbevelingen opgepakt onder andere door CUMELA Nederland.

Gebruikservaring; Nieuwe agrarische weerapp

Afgestemd op bepaalde agrarische werkzaamheden heeft OCI een nieuwe weerapp ontwikkeld. Deze geeft op basis van de verwachtingen aan of het weer de komende dagen geschikt is om kunstmest te strooien, gewasbeschermingswerk te doen of bijvoorbeeld in te kuilen.

Afgestemd op bepaalde agrarische werkzaamheden heeft OCI een nieuwe weerapp ontwikkeld. Deze geeft op basis van de verwachtingen aan of het weer de komende dagen geschikt is om kunstmest te strooien, gewasbeschermingswerk te doen of bijvoorbeeld in te kuilen.

Reesink neemt O. de Leeuw Groentechniek over

Met de overname van O. de Leeuw Groentechniek voegt Reesink weer een bedrijf toe aan haar bedrijven portefeuille. De Leeuw zal worden samengevoegd met Stierman en na 1 oktober verder gaan als Stierman de Leeuw.

Met de overname van O. de Leeuw Groentechniek voegt Reesink weer een bedrijf toe aan haar bedrijven portefeuille. De Leeuw zal worden samengevoegd met Stierman en na 1 oktober verder gaan als Stierman de Leeuw.

Klanten Terragator geïnformeerd

Nadat CUMELA Nederland bij AGCO aangedrongen heeft op uitleg naar haar eindgebruikers over het stoppen van de productie van de Terragator, geeft de onderneming in een brief duidelijkheid.

Nadat CUMELA Nederland bij AGCO aangedrongen heeft op uitleg naar haar eindgebruikers over het stoppen van de productie van de Terragator, geeft de onderneming in een brief duidelijkheid.

Gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven

Om het aantal diefstallen zoveel mogelijk een halt toe te roepen, is er een subsidieregeling opengesteld voor een bedrijfsscan van de veiligheid op uw bedrijf. Deze toepassing van de zogenaamde regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is een initiatief van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Om het aantal diefstallen zoveel mogelijk een halt toe te roepen, is er een subsidieregeling opengesteld voor een bedrijfsscan van de veiligheid op uw bedrijf. Deze toepassing van de zogenaamde regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is een initiatief van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Pagina's

Abonneren op RSS - Markt & Ondernemen