Weg MET land-/bouwverkeer

Een select gezelschap verkeersdeskundigen en beleidsmakers van (lokale) overheden, handhavers, adviseurs en brancheorganisaties met de focus op veilig land-/bouwverkeer nam in 2013 deel aan het symposium Weg met land-/bouwverkeer.

Directeur Jan Maris van CUMELA Nederland trapte af met de stelling dat als de regels niet meer passen bij de feiten, dat de regels dan aangepast zouden moeten worden. Voor Mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid een prima voorzet om op in te gaan. Joustra prees de initiatieven van CUMELA op gebied van voorlichting, de (door)ontwikkeling van de onderrijbeveiligingen, de bouw van veiliger kippers en activiteiten als het VOMOL-project voor leerlingen van basisscholen. Michèle Blom, de directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertelde een en ander over het T-rijbewijs, de ontwikkelingen rond het kenteken en over gedragsverandering bij bestuurders van groot en zwaar materieel. Blom is geen voorstander van een periodieke keuring voor land-/bouwmaterieel.

Gedeputeerde Kees van Beveren van de provincie Zeeland vertelde deskundigen van andere provincies en gemeentes over de ontwikkeling van de landbouwwegen op Tholen. De toehoorders waren vooral geïnteresseerd in zijn motivatie om juist voor landbouwverkeer de zaken zó grondig aan te pakken. Niels Bosch en Debbie Ammerlaan van adviesbureau Royal Haskoning DHV presenteerden de uitkomsten uit onderzoeken naar de doorstroming van het verkeer – inclusief landbouwverkeer – op provinciale wegen. Juist hier kwam aan bod dat het aandeel landbouwverkeer onder alle weggebruikers nogal eens wordt overschat. Daar wisten Bosch en Ammerlaan de nodige nuances te plaatsen bij de wegbeheerders.

Gedurende de lunch was er voor de deelnemers voldoende te bekijken op het Bouw & Infrapark: diverse (veilige) machines, een opstelling met een landbouwtrekker op een vier meter brede parallelweg (en de beperkte ruimte voor fietsers), de veilige kippers en mesttanks, een remproef, een goed afgeschermde hakselaar en ook uit de bouwhoek waren er machines. Vrijwel alle deelnemers haalden een frisse neus bij de dynamische remproef van een trekker met kipper. Tijdens het middagprogramma discussieerden de deelnemers over stellingen en opmerking van andere deelnemers.

Uit de reacties van deelnemers blijkt een grote waardering voor de aanpak van het symposium. Veel informatie, mooi materieel, goed gastheerschap en bovendien kwamen de deskundigen elkaar ook weer eens tegen.

Bron: CUMELA Nederland en Trekkerweb