Vrijstelling PFAS verloopt bijna

Over een dikke week loopt de vrijstelling af van de analyse van grond op PFAS. De vrijstelling werd gegeven voor alle grond bemonsterd voor 8 juli en geldt tot 1 oktober. Grond die dan nog niet toegepast is moet dan alsnog op PFAS onderzocht worden. Dit houdt meteen in dat het toepassen van grond vanaf dan ook meteen een stuk moeizamer gaat verlopen.

"Zonder bodemkwaliteitskaarten waarop ook de gehaltes aan PFAS terug te vinden zijn loopt alles vast", zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij CUMELA Nederland. "Tot 1 oktober was er nog de grond die voor 8 juli bemonsterd is en vrij toegepast mocht worden. Na die datum moet ook deze grond geanalyseerd worden. Blijkt er dan meer dan 0,1 microgram PFAS per kilogram droge stof in de grond te zitten dan kan die grond ook niet meer zomaar toegepast worden."

Zijlstra dringt er bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op aan om  zo snel mogelijk de bodemkwaliteitskaarten op orde te brengen. "Pas wanneer de achtergrondwaardes bekend zijn kan de grond weer toegepast worden middels de normen die in het tijdelijk handelingskader opgesteld zijn." Dit gaat dan om de normen 3-7-3-3. Op korte termijn hoopt Cumela met de minister om de tafel te kunnen gaan zitten. 

Onduidelijkheid

Ondanks dat het tijdelijk handelingskader alweer een paar maanden oud is blijft het toch steeds weer vragen oproepen. Zo blijkt het ook voor degene die producten vrij maken van zand voor derden gevolgen te hebben. "De bedrijven die professioneel spoelen voor derden moeten de grond ook op PFAS laten analyseren", zegt Zijlstra. "Ook daar geldt dat alleen API-04 niet meer voldoet om de grond af te zetten." Gaat de grond richting een grondbank dan wordt vaak ook gevraagd om een analyse op GenX naast de PFAS. Bedrijven die hiermee te maken kunnen krijgen zijn degene die bollen, aardappelen en peen van derden wassen. "Doet een akkerbouwer dit zelf dan kan de grond zonder problemen weer naar de akker gebracht worden."