Voorlopig valt vloeibare digestaat niet meer onder compost

Sinds 1 januari 2019 wordt er onderscheid gemaakt tussen compost en vloeibare digestaat. Als gevolg daarvan valt de vloeibare digestaat niet meer onder de vrijstelling compost. Uit de antwoorden die Helma Lodders, landbouwwoordvoerder VVD, kreeg op haar vragen over het mestbeleid blijkt dat Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil gaan kijken of dit op termijn via de Europese Meststoffenverordening alsnog geregeld kan worden, waardoor vloeibare digistaat wel weer onder de vrijstelling ingezet kan worden.  

Lodders vroeg aan Schouten of ze op zeer korte termijn naar het plantaardige digestaat wil gaan kijken, "omdat het gebruik bijdraagt aan de kringlooplandbouw." Daarop kwam een positief antwoord vanuit Schouten. "Ja, in de uitwerking van de op handen zijnde Europese Meststoffenverordening wordt een aparte categorie digestaat van plantaardige reststromen benoemd." Schouten geeft vervolgens aan dat de huidige Meststoffenwet geen onderscheid maakt tussen plantaardige digestaat en digestaat van covergisting. Wanneer de Europese verordening mogelijkheden biedt voor de Meststoffenwet wil Schouten dat mee gaan nemen in de herbezining van het mestbeleid. 

Geen vrijstelling compost voor digestaat

Het betekent wel dat voorlopig de vrijstelling compost niet meer van toepassing is op vloeibare digestaat. Iets wat veroorzaakt wordt de door de omschrijving die vanaf 1 januari 2019 van toepassing is op compost. Die stelt dat het alleen om niet-verpompbaar product gaat. Een aanpassing die nodig was, volgens Schouten, omdat ook handhavingsdiensten hebben aangegeven moeite te hebben met het onderscheid tussen vloeibaar digestaat uit verschillende vergistingsinstallaties. 

Juist daar ging het mis, want hoewel vloeibaar digestaat dezelfde eigenschappen heeft als drijfmest werd het verhandeld en gebruikt als compost, aldus Schouten. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van de vrijstelling en kon een agrarische ondernemer vijftig procent van de bemesting van fosfaat buiten de boekhouding houden, mits het fosfaatgehalte lager is dan 3,5 kilogram per ton droge stof compost. "Dit werd als oneigenlijk gezien." Alleen wanneer plantaardige digestaat een aerobe verwerkingstap ondergaan heeft mag het product nog als compost gebruikt worden.   

Bijlagen: