Volgende week start bietencampagne

Deze week worden de eerste bieten weer gerooid en start de verwerking in de twee fabrieken. Op 6 september start Dinteloord en op 10 september Vierverlaten. Suiker Unie schat dat de loonwerkers gemiddeld 84 ton bieten per ha moeten rooien. Ze verwachten dat de suikeropbrengst 14 ton zal zijn.

 

De stand van de bieten in de verschillende regio’s is zeer verschillend. Op de kleigronden in Zuidwest, West, Midden en Noord-Nederland staan de bieten er in het algemeen goed tot zeer goed voor. Op de lichte gronden in Zuidoost, Oost en Noordoost Nederland is de stand minder vanwege de droogte. In die gebieden zal in het begin beperkt gerooid behoeven te worden omdat de bieten na de regen van de afgelopen weken weer aan het herstellen zijn. De totale bietenoogst is geraamd op 6,9 miljoen ton die in circa 19 weken verwerkt wordt.

Tijdig nieuwe suiker

Er is gekozen voor een ongelijke start van de fabrieken. De start is op 6 september in Dinteloord omdat het qua suikerlogistiek het gunstigst is en omdat de opbrengstverwachting in het zuiden relatief het hoogst is. De gekozen startdatum komt mede voort uit de wens om tijdig nieuwe suiker beschikbaar te hebben omdat de voorraden laag zijn. Dit laatste is vooral veroorzaakt door de lage opbrengsten van het afgelopen jaar.

Tijdens de campagne zal ook ruwe rietsuiker verwerkt worden die al eerder aangekocht is. Daarmee zal er voldoende suiker geproduceerd worden ten behoeve van de afzet tot volgend jaar september.
Met name in het begin van de campagne zal relatief veel rietsuiker verwerkt worden zodat dan minder bieten verwerkt worden en de bieten een iets langere groeitijd hebben. De telers ontvangen de definitieve indeling van hun leveringsplanning in de laatste week van augustus.

Voor komend jaar heeft Suiker Unie inmiddels een toewijzing gemaakt. Dan is het de bedoeling om weer volledig op Nederlandse suiker te gaan draaien. Dat betekent dat er ruimte is voor een areaal van 85.000 ha bieten. Ongeveer gelijk aan 2017 en 2018.