Veenhuis en Schuitemaker gaan fuseren

De twee Overijsselse bedrijven Schuitemaker en Veenhuis gaan fuseren. Door de produktie, verkoop en after sales te bundelen willen de bedrijven een sterkere positie in de markt krijgen. Beide merken blijven wel bestaan, waarbij Veenhuis het merk blijft voor de mest en Schuitemaker die voor de voederwinning.

Als gevolg van de fusie zal de vestiging van Veenhuis in Raalte worden gesloten. Het doel is om alle produktie te bundelen in Rijssen. Het grote voordeel daarvan is volgens directeur Walter Veenhuis dat er een veel vlakkere produktie bezetting komt. “De piek van de produktie volgt elkaar mooi op, wat de mogelijkheid geeft om arbeid en machines veel beter te benutten.”
Hoewel dit een belangrijk voordeel is, zijn er andere redenen die belangrijker zijn bij de voorgenomen bundeling van krachten. “Gezamenlijk zien we een grote meerwaarde doordat we marketing, verkoop, innovatie en produktie kunnen bundelen. Iets wat steeds belangrijker is nu bedrijven om ons heen ook groeien. Wil je mee blijven doen, dan moet je op service en aftersales een krachtige organisatie hebben. Door de samenwerking kunnen we dat bieden en daar kregen we van de dealers ook positieve reacties op, toen we ons voornemen bekend maakten.”
De samenwerking vloeide voort uit contacten die Veenhuis had met participatiemaatschappij Wadinko over mogelijke deelname in zijn bedrijf. “Dat was ongeveer op het moment dat zij bekend maakten een aandeel te nemen in Schuitemaker. We zijn toen verder gaan praten en daar is deze fusie uit voortgekomen.”
Als de voorgenomen fusie tot stand komt, is er een holding waarin vier partijen participeren. Naast de participatiemaatschappij Wadinko zijn dat dan de familie Schuitemaker, directeur Gerrit de Graaf van Schuitemaker en Walter Veenhuis. Vanuit de holding wil het bedrijf zijn marktpositie verder uit gaan bouwen en mogelijk ook uitbreiden met andere merken stelt Veenhuis. “Al willen we eerst de nieuwe onderneming een stevig fundament geven.”
De fusie zal niet betekenen dat de bedrijven onder één naam verder gaan. De bedoeling is wel dat op termijn alle apparatuur voor de mestaanwending onder de naam Veenhuis op de markt komt en dat Schuitemaker de specialist is voor de voederwinning. Schuitemaker blijft daarnaast ook de naam voor de machines voor de gladheidsbestrijding.  Voorlopig blijven in de mest echter nog zowel Schuitemaker als Veenhuis machines leverbaar. “De dealers en klanten moeten hier zo min mogelijk van merken want we willen iedereen aan boord houden. Alleen op termijn gaan we naar één lijn machines waarbij we ook meer willen gaan standaardiseren. Maar daarbij kijken we naar de combinatie van het beste van twee merken.”
Voordelen verwacht de nieuwe onderneming vooral te halen in de buitenlandse afzet stelt Veenhuis. “Nu zijn we in verschillende landen succesvol en daar kunnen we van profiteren. Zo heeft Schuitemaker in Frankrijk een hoog marktaandeel en een goed dealernetwerk, terwijl wij bijvoorbeeld in Italië sterk zijn. Ook in Duitsland groeien we sterk sinds we de verkoop weer in eigen hand hebben. Mede daardoor zijn we afgelopen jaar dertig procent in omzet gegroeid.”
Veenhuis verwacht dat de fusie voor de medewerkers nauwelijks gevolgen zal hebben. “De afstand tussen Raalte en Rijssen is maar ongeveer twintig kilometer dus dat hoeft geen barrière te zijn. We hopen zelfs dat iedereen meegaat, want personeel is schaars. Maar er zullen altijd mensen zijn die als gevolg van de fusie hun eigen weg kiezen.”
Bij Veenhuis werken nu 40 mensen, bij Schuitemaker zijn dat er 140. Die zullen straks allemaal in Rijssen werkzaam zijn.

Over Schuitemaker
Schuitemaker biedt een breed pakket aan professionele machines voor de moderne veehouder en loonwerker en daarnaast een totaalpakket aan oplossingen voor de gladheidbestrijding gericht op wegbeheerders in de Nederlandse markt. Bij Schuitemaker in Rijssen werken 140 medewerkers.

Over Veenhuis
Veenhuis ontwikkelt, ontwerpt en produceert systemen en producten die landbouwers laten profiteren van organische mest en de voedingsstoffen daarin. Bij Veenhuis in Raalte werken 40 medewerkers.

Over Wadinko
Participatiemaatschappij Wadinko N.V. heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dat doet Wadinko enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. De bedrijven waarin Wadinko participeert hebben volop ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Door de groei van winstgevende bedrijvigheid dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.