A. van Zuilen lost scheepsladingen zoet water

De droogte hakt er stevig in en alle records op dat vlak lijken te zijn gebroken of te worden gebroken. Er worden echter ook oplossingen gecreëerd voor allerlei droogteproblemen, zoals dit sprekende voorbeeld van zoet water distribueren op Texel door cumelabedrijf A. van Zuilen in Oudeschild.

Op Texel mag geen zoet water worden gewonnen en sproeien met zout water mag niet vanwege verziltingsgevaar, dus wordt het water per baggerschip aangevoerd. Van Zuilen lost deze schepen en slaat het meeste op in mestbassins en in mestzakken, om daarna voor klanten dijken te besproeien met dit zoete water voor de hergroei van ingezaaid helmgras, een circa 50 hectare groot golfterrein te besproeien en bollenpercelen te voorzien van sproeiwater om de bollen te kunnen rooien. Het zoete water wordt als retourvracht in baggerschepen aangevoerd vanuit het Noord-Hollands Kanaal. Elk schip bevat circa 800 ton water. Van Zuilen heeft er vier tankopleggercombinaties op draaien en lost één of soms meerdere scheepsladingen per dag.

Heeft u ook een bijzondere actie om uw klanten in deze droogteperiode te helpen of te ontzorgen, laat het ons weten. Even een mailtje met foto’s naar grondig@cumela.nl sturen is genoeg. Wij nemen eventueel daarna contact met u op.