Spitten mengt beter

Het begin van een onderzoek naar het effect van spitten of ploegen op de agrarische hogeschool in Osnabrück in Duitsland leverde direct mooie resultaten op. Na de bewerking werd de grond open gelegd en was goed te zien hoe spitten een betere verdeling gaf.

 

 • Farmax beeld spitten.jpg

  Na het maken van een kleine profielkuil was goed te zien hoe het zand beter mengde door het spitten.
 • Ploegbeeld.jpg

  Na het ploegen zie je de opgebrachte laag echt in stroken in de grond liggen.
 • Blauw zand.jpg

  Om de menging te onderzoeken werd een laag blauw zand op de bodem gebracht.
 • Farmax spitmachine.jpg

  Het spitten van het proefperceel.
 • Ploeg.jpg

  Bij het ploegen werd een vorenpakker gebruikt om net als in de praktijk een voldoende aangedrukt zaaibed te krijgen.
 • spitten en ploegen.jpg

  Het spitten en ploegen gebeurde op dezelfde dag, hetzelfde perceel en op stroken direct naast elkaar. Goed is te zien dat bij spitten er ook plantenresten in de bovenlaag blijven.

Voor de proef werd de grond bedekt met een zes cm dikke laag blauw geverfd zand. Hiermee werd een laag organische stof of plantenresten in de bovengrond gesimuleerd. Deze laag werd daarna ondergeploegd of gespit tot een diepte van 20 cm. Daarna is telkens een strook vrij gespit zodat het effect goed te zien was. Dit is gebeurd in meerdere stroken, om met behulp van de foto’s het verschil in menging te kunnen berekenen.

Deze meting maakt deel uit van een proef die met behulp van spitmachinefabrikant Farmax is opgezet. Doel is een meerjarig onderzoek naar de effecten van spitten als alternatief voor ploegen op zowel klei als zandgrond. Op de zandgrond heeft de eerste bewerking inmiddels plaats gevonden. Die op de klei laat nog op zich wachten omdat deze door de droogte te hard is om te bewerken. Er is wel begonnen, maar de breekbouten gaven aan dat de weerstand te groot was en  dat het beter was deze grondbewerking een aantal weken uit te stellen.

Komend jaar zal in een proef met drie herhalingen worden bekeken of er al in het eerste jaar een verschil tussen beide bewerkingen is vast te stellen. Het streven is om dat in de jaren daarna te herhalen. Dat zal echter ook afhangen van de mogelijkheid om voldoende studenten te vinden die het onderzoek daarna willen voortzetten.