Sleepvoet mag nog

Hoewel er al langere tijd wordt gesproken over een verbod van de sleepvoet bemester vanaf 1 januari dit jaar, is er nog steeds geen verbod afgekondigd. Zo lang dit niet het geval is, mag deze vanaf volgende week vrijdag gewoon worden ingezet.

Deze week ontstond er even enige onduidelijkheid over een mogelijk verbod door een twitter bericht van RVO. Dit was echter een te voorbarige actie en dit bericht is direct weer ingetrokken. Het ministerie is nog steeds bezig met regelgeving rond dit verbod, waarbij het er vooral om gaat hoe straks geregeld moet worden dat bij gebruik van de sleepvoet de mest alleen verdund wordt toegediend. Onbekend is ook nog in hoeverre alternatieve technieken, zoals aanzuren of het sprayen van water over de meststrook de emissie voldoende terugdringen.

Insiders verwachten dat zeker in combinatie met het slangaanvoersysteem de sleepvoet toegestaan zal blijven. Wel zal de mest dan verplicht verdund moeten worden. Iets wat in de praktijk vaak al gebeurd om de mest beter verpompbaar te maken en om de effectiviteit te vergroten. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat bij verdunning van 1 op 2 of zelfs 1 op 1 de werking veel beter is en leidt tot een hogere grasproduktie.