Schouten wil mestfraude harder aanpakken

Minister Schouten wil de handhaving bij het uitrijden van mest intensiveren en boetes voor het overtreden van de meststoffenwet verhogen. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over handhaving van de meststofwet.

 

In de brief constateert de minister dat de mestafzetkosten tussen 2005 en 2016 zijn vervijfvoudigd voor varkensbedrijven. Gemiddeld betalen deze bedrijven nu al 51.000 euro om de mest kwijt te raken. Voor rundveebedrijven ligt dit op 6000 euro wat in die 11 jaar een lichte stijging betekent. Bij de pluimveebedrijven zijn de afzetkosten zelfs iets gedaald doordat de sector heeft geïnvesteerd in verwerking van de mest en ook beschikt over relatief droge mest met hoge gehalten die interessant zijn voor de afnemer.

De minister constateert dat de boetes op zich hoog genoeg zijn om de neiging tot fraude af te schrikken. Alleen voor grote bedrijven acht zij het verstandig om deze te verhogen als er herhaaldelijk overtredingen worden begaan. Veel belangrijker is het volgens Schouten dat de pakkans omhoog gaat. Deze is volgens berekeningen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet te klein om fraude te ontmoedigen. Zij wil daarom vooral meer gaan toezien bij het uitrijden van mest. In de brief aan de Tweede Kamer geeft ze aan meer gebiedsgericht te gaan handhaven waarbij de NVWA veel nauwer moet samenwerken met andere toezichtpartners. Daarbij wil ze ook meer gebruik maken van datatechnologie en automatisering.

Om het boetebeleid robuuster te maken wil Schouten naar vaste foutenmarges waarvoor wordt gecorrigeerd bij het opleggen van boetes. Vergelijkbaar met de manier waarop snelheidsboetes worden opgelegd waarbij er standaard 3 km van de gemeten snelheid wordt afgetrokken als correctie voor mogelijke meetfouten. De komende maanden wil het ministerie bekijken in hoeverre dit ook mogelijk is voor het meten van de hoeveelheid geproduceerde of geplaatste mest. In eerste instantie wordt er gekeken naar de mest van drie diersoorten, te weten varkens, overige staldieren en graasdieren.

Overigens is dit wat de minister betreft een tussenstap in de hervorming van het mestbeleid dat robuuster is, werkbaar voor de ondernemer en controleerbaar door de overheid. Alleen dat duurt nog even.