Rootwave voor handmatig elektrisch onkruid bestrijden

Ramm importeert vanaf nu de elektrische onkruidbestrijdingsmachines van Rootwave, gemaakt door de Engelse fabrikant Ubiqutek. De Rootwave doodt onkruid met een elektrische lading van binnenuit. Met de toegenomen vraag naar bestrijding van exoten als Japanse duizendknoop, maar met ook de aankomende Green Deal voor sportvelden heeft Ramm hoge verwachtingen van de machines van Rootwave.

Door de plant met de lans aan te raken, stuurt de Rootwave elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. De Rootwave genereert warmte in de plantencellen, waarbij door de vrijkomende warmte de wortels worden gekookt. Daardoor gaat er geen energie verloren naar de omgeving en is er geen risico op nevenschade. Ook is het niet langer nodig wortels uit te graven of door te snijden. Onkruidbestrijding is hierdoor zeer selectief, zonder chemicaliën en zonder in de bodem te roeren.

Met Rootwave kan Ramm hiermee een techniek aanbieden die beter aansluit bij de bestrijding van invasieve exoten, wortelonkruiden en onkruiden in kwetsbare omgevingen, zoals sportvelden, golfbanen en dijklichamen. Deze methode is volgens de ontwikkelaars juist geschikt voor onkruiden met sterke (pen)wortels. De elektrische onkruidbestrijder bestaat uit een handgedragen lans met tweehandsbediening. De prijs zonder generator bedraagt € 16.000,- exclusief btw. Dit is inclusief een set veiligheidslaarzen en een veiligheidsinstructie.