Personeelstekort in het groen. Dit zijn de oorzaken

Het personeelstekort in de groenvoorziening heeft een nieuwe record bereikt. Toch is dit nog niet het hoogtepunt. Dit blijkt uit de kwartaalmonitor, die CBS opstelde voor de branchevereniging VHG. Jan Vrij, voorzitter van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek, maakt duidelijk dat hier 3 oorzaken voor zijn.      

 

Het personeelstekort in het groen loopt gestaag op. Nu al kampen vier op de tien ondernemers met een tekort. “Niet eerder was dit aantal zo groot”, meldt VHG. Sinds 2 jaar noemen ondernemers dit weer als belemmering. Egbert Roozen, VHG-directeur zegt, in een persbericht, dat afhankelijk van de omvang van het bedrijf de tekorten variëren van één tot soms wel twintig tot dertig medewerkers.

Meer tijd nodig voor baanwissel
Vrij gaat in op het tekort. Iets wat hij als eerste benoemt is dat het werven van nieuw personeel meer tijd kost. “Net na de crisis was dat makkelijker. Nu hebben we te maken met een groep die serieus om zich heen kijkt en een bewuste afweging maakt om ergens te gaan werken.” Als gevolg daarvan vinden veelal meerdere gesprekken plaats en duurt het langer om een nieuwe medewerker aan te nemen. De 'nieuwe' medewerker maakt een bewustere keuze als hij of zij een overstap maakt. "Deze keuze maakt hij naast het soort werkzaamheden ook op basis van het DNA van het bedrijf, waaronder uitstraling, personeelsbeleid en meer. De laatste onderdelen worden zelfs steeds belangrijker."  

“Dit heeft wel als voordeel dat het personeel wat aangenomen wordt van goede kwaliteit is.” Een andere ontwikkeling die de vraag naar personeel aanwakkert zijn de zogenaamde grote contracten. “Inkopers kiezen er steeds vaker voor om werk openbaar aan te besteden, in plaats van voor een lokale ondernemer te gaan. Dit lijkt leuk, maar houdt vaak in dat er snel personeel bij moet komen.”   

De keerzijde van de grote contracten is dat wanneer die afgelopen zijn er weer te weinig werk is voor het personeel, wat speciaal voor het contract aangenomen is. Daar moet dan weer ander werk voor gevonden worden. Een trend waar Vrij niet alleen kritisch over is vanuit het oogpunt personeelswerving, maar ook vanwege de steeds sterkere focus op de circulaire economie.

Geen goede opleidingen
De derde oorzaak voor het personeelstekort wordt gevonden bij de opleidingen. Zowel VHG als CUMELA Nederland zijn zich bewust van dit probleem. Vrij: “Vroeger waren de opleidingen ingericht om iemand op te leiden tot vakbekwaam hovenier, maar nu zijn opleidingen er meer op gericht om iemand op te leiden tot uitvoerder.” Ondertussen gaan steeds meer vakbekwame hoveniers met pensioen. Wordt het werk door minder gekwalificeerd personeel opgevangen dan gaat dit meestal ten koste van de kwaliteit.

Afhankelijk van de bedrijfsomvang speelt dit in meer of mindere mate, zegt Vrij. In tegenreactie op deze ontwikkeling zetten steeds meer bedrijven een eigen opleiding op. “Dat is ook geen goede ontwikkeling. Het is beter wanneer er vanuit de branchevereniging op korte termijn een goede opleiding opgezet wordt."