Nieuwe teeltregels mais in beeld

Volgend jaar wordt de maisteelt op zand- en lössgronden een stuk lastiger door nieuwe regels rond het inzaaien van vanggewassen. Om telers in hun beslissing te helpen heeft CUMELA Nederland een informatiefolder ontwikkeld die volgende week op ATH wordt uitgedeeld aan telers en bezoekers van de ontbijtsessie.

 

De nieuwe teeltregels zijn het hoofdonderwerp van de ontbijtsessie die op vrijdag 14 september plaats vindt. Tijdens deze bijeenkomst zullen Brigitte Kroonen van PPO Vredepeel en Andre ten Heggeler van Syngenta uitleggen welke effecten de nieuwe regels hebben op de maisteelt en hoe je daar als loonwerker op in kunt spelen. De derde spreker is Wil Meulenbroeks van LTO Nederland. Hij licht de plannen van zijn organisatie toe om de melkveehouderij meer grondgebonden te maken en te komen tot meer eiwitproductie op het eigen bedrijf. Mogelijk leidt dit tot de teelt van andere gewassen waar ook de cumelabedrijven op in moeten spelen.

Leden van CUMELA Nederland kunnen zich aanmelden door in te loggen op de site van CUMELA Nederland en naar de agenda te gaan. Een druk op de knop is dan voldoende om met alle bedrijfsgegevens geregistreerd te zijn.  Niet leden zijn welkom, en kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar seek@cumela.nl  Graag met vermelding van naam, organisatie en aantal deelnemers.  Let op, de ruimte is beperkt, we kunnen maximaal 100 bezoekers ontvangen en de eerste 60 plaatsen zijn al vergeven.

Bezoekers aan de ontbijtbijeenkomst ontvangen ook een setje van de nieuwe informatiefolders die gebruikt kan worden in het contact met klanten.

Na de ontbijtbijeenkomst is er voor de bezoekers nog een speciale demo op het terrein naast de beurs. Daar wordt getoond hoe door teeltmaatregelen en bandenkeuze de schade aan bodem door berijding kan worden beperkt. Een actueel thema waar veel klanten de komende jaren mee bezig zullen zijn.  Na afloop van de ontbijtsessie staat er voor de belangstellenden vervoer klaar om naar het demoveld gebracht te worden voor een speciale loonwerkersversie van de demo.

Meer informatie via deze link