Nieuwe technieken voor rijenbemesting

Volgens de huidige regelgeving is het vanaf 2021 verplicht om bij snijmais rijenbemesting voor drijfmest toe te passen. Op proefboerderij Vredepeel wordt gekeken naar de mogelijkheden van verschillende machines en systemen. Dinsdag worden diverse technieken gedemonstreerd en toegelicht.Een mooie gelegenheid om in een middag bijgepraat te worden over de drijfmest rijenbemesting.

  • Ploegmakers bemester.jpg

    Dit voorjaar zijn er demoveldjes aangelegd waar dinsdag 25 juni te zien is hoe de mais op de bewerkingen heeft gereageerd.
  • Ploegmakers bemester.jpg

    De verplichte rijenbemesting betekent in veel gevallen bemesten in zaaiklaar land.
  • Ruitzaaien.jpg

    In de demo ligt ook een object met ruitzaaien. Mogelijk wordt dit nog een alternatief voor de rijenbemesting.

De verplichte rijenbemesting is onderdeel van het zesde nitraatactieprogramma om de uitspoeling van stikstof te beperken. Hoewel er nog veel onzekerheid is over het effect is de verwachting dat de regel gehandhaafd blijft omdat Nederland dit met Europa heeft afgesproken om de derogatie te behouden. Wel wordt er nog gekeken naar alternatieve technieken om aan de doelstelling te voldoen. Ruitzaaien zou er daarvan een kunnen zijn omdat de mais hierbij exact over het perceel verdeeld is en dus optimaal de mest op kan nemen. Dit zou mogelijk kunnen zijn omdat in de regelgeving er ruimte is voor het zogenaamd breedwerpig zaaien.

Hoe dan ook zal in 2021 op zandgrond op een andere manier mais geteeld moeten worden. Hoe dat kan, toont Proefboerderij Vredepeel komende dinsdag tijdens de themadag Maisteelt anno 2021. Tijdens deze middag tonen drie loonbedrijven en een fabrikant welke oplossing zij hebben. . 

Aanwezig zijn loonbedrijf Ploegmakers uit De Rips met een Evers Garanno combinatie, Loonbedrijf Nooijen met een Kverneland Cultistrip en Tom Derikx met een zelfbouwcombinatie. Daarnaast vertelt Evers over nieuwe machines die op aanvraag van de klant kunnen maken.

De machines worden niet gedemonstreerd maar de werking wordt ter plaatse toegelicht. Het resultaat van verschillende machines is te zien in het veld.

Tijdens een rondgang over het veld wordt ook getoond hoe het uitpakt als je met een graanzaaimachine de mais op een kleine rijenafstand zaait. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan hoe je een goede grondbewerking uitvoert in combinatie met het bemesten in de rij. Dit gebeurt op een perceel waar voorafgaand aan de middag verschillende bewerkingen zijn uitgevoerd.

De middag is vrij toegankelijk en voor water en beschutting tegen de zon wordt gezorgd.

Hieronder het complete programma van de dag.

 

13:00           Ontvangst
13:15           Drijfmestrijenbemesting: wat komt er op ons af?
13:30           Start geleide rondgang
16:00           Centrale afsluiting

Stops in de geleide rondgang:

 

1. Maisteelt anno 2021. Detail-demonstratie met de verschillende bemestings- en zaaimethodes. Hoe pakt zaaien met een graanzaaimachine uit? Brigitte Kroonen, WUR Open Teelten

2. Machinedemonstratie. Voor het toepassen van drijfmest rijenbemesting zijn er diverse machines beschikbaar. Ploegmakers - de Rips, Loonbedrijf Nooijen - Uden, Varkenshouder/Akkerbouwer Tom Derikx - Veulen en Evers Agro.

3. Drijfmestrijenbemesting en opbrengst. Wat weten we uit het onderzoek als het gaat om opbrengstverschillen tussen de verschillende bemestings- en zaaisystemen? Herman van Schooten, Wageningen Livestock Research.

4. Grondbewerking bij Drijfmestrijenbemesting. Met een ton over geploegd land, dat kan toch niet? Hoe zit het met verdichting? Moet drijfmest rijenbemesting altijd over geploegd land? Marc Kroonen, Proefbedrijf Vredepeel

5. Drijfmestrijenbemesting verplicht? Drijfmestrijenbemesting is niet verplicht wanneer de grondwatertrap van uw perceel laag is. Bekijk de kaart en zie of de verplichting geldt voor uw percelen. Jacqueline Ulen, WUR Open Teelten