Meldpunt monsternemer

Vanaf aanstaande maandag is het verplicht om bepaalde soorten vaste mest onafhankelijk te laten bemonsteren. Omdat de overheid niet wilde meewerken aan aanpassing van de werkwijze start CUMELA Nederland nu een meldpunt voor knelpunten. 

  • mestexport.jpg

    CUMELA Nederland vreest dat de huidige manier van werken met de onafhankelijk monsternemer tot grote kosten gaat leiden.

Met dit meldpunt wil de organisatie klachten en problemen verzamelen rond de verplichte onafhankelijke monsternemer voor vaste mest. (mestcodes 13 en/of 43 en mengsels daarmee).  Het doel is volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie Mest om daarover snel met het ministerie in gesprek te gaan. “Wij hebben tijdens de inspraakrondes over deze regelgeving grote bezwaren op de uitwerking van de regeling naar voren gebracht. Wij vinden dat de overheid te weinig rekening houdt met de logistieke uitdaging waar onze sector voor staat. Helaas hebben we daar geen gehoor voor gekregen en heeft de overheid er voor gekozen om de regels ongewijzigd in te voeren. Dat zal leiden tot grote logistieke problemen en daarmee tot hoge extra kosten voor het vervoer van deze mest.”

Verkerk hoopt dat ondernemers die problemen ondervinden met het inschakelen van de onafhankelijk monsternemer dit zo snel mogelijk melden. “Wij kunnen die dan gebruiken om aan te tonen waar het fout gaat. Ook kunnen we leden informeren over knelpunten en zoeken naar oplossingen.”

Wie een melding wil doen, kan dit doen via knelpuntomn@cumela.nl

 

Meer over de onafhankelijk monsternemer in het artikel van de week in de Grondig nieuwsbrief.