Meeste mais na 1 oktober geoogst

De afgelopen vijf jaar is de meeste mais na 1 oktober geoogst. Dit bleek uit cijfers die deze week werden gepresenteerd op twee kennisbijeenkomsten van Grondig boeren met mais. Voor loonwerkers en boeren betekent dit dat ze komend jaar een andere strategie moeten kiezen om aan de wetgeving te voldoen. Stil zitten is geen optie.

 

  • Oogstmoment Brabant.JPG

    Deze cijfers van Eurofins laten zien dat de afgelopen vijf jaar een groot deel van de mais na 1 oktober werd geoogst. 2018 is echt een uitzondering.
  • Oogst Drenthe.JPG

    In het noorden van het land is door het andere groeiseizoen de oogst ondanks de keuze voor vroegere rassen nog later dan in het zuiden. Om aan de wetgeving te voldoen lijkt onderzaai hier noodzakelijk.
  • Oogst ploegmakers.JPG

    Ploegmakers heeft per jaar op een rijtje gezet wanneer er werd gezaaid en geoogst. Dit laat duidelijk zien, dat het moment van zaaien niet bepaalt wanneer je kunt oogsten. De zaai was dit jaar ongeveer gelijk aan die van 2016, maar de oogst door de droogte veel vroeger.

De gegevens werden gisteren en eergisteren gepresenteerd in Marwijksoord (75 bezoekers) en Vredepeel (150 bezoekers) op de Grondig Boeren bijeenkomsten. In een jaar zoals deze zou er niets aan de hand geweest zijn. In heel Nederland werd namelijk alle snijmais vóór 1 oktober geoogst. Met 2018 in gedachte kan men nog wel eens op het verkeerde been gezet worden. Want in alle voorafgaande jaren werd een flink deel van de mais na 1 oktober geoogst. Zo werd in 2017 in Zuid-Nederland 39% van de snijmais na 1 oktober geoogst, in 2016 46%, in 2015 maar liefst 97% en in 2014 73%. Midden Nederland volgt deze lijn. In Noord Nederland zijn deze cijfers nog extremer. (Zie ook de monsterresultaten van Eurofins.)

Welk scenario

Wanneer we deze cijfers niet alleen gemiddeld op provinciaal niveau bekijken, maar ook op lokaal niveau, dan zien we uitschieters. Zo oogstte loonwerker Ploegmakers groep (De Rips, Zuid-Oost Brabant) in 2016 89% van de mais ná 1 oktober terwijl dit op provinciaal niveau ‘maar’ 46% was.

Dit roept de vraag op hoeveel procent van de mais nu eigenlijk geteeld kan worden in combinatie met nazaai. Moet er uitgegaan worden van gemiddeldes of van een worst case scenario zoals in Zuid Oost Brabant 2016? Stil zitten is in ieder geval géén optie.

Wie voor nazaaien kiest zal in ieder geval voor vroegere rassen moeten kiezen. Hierbij mag in Zuid en Midden Nederland ook gedacht worden aan vroege en zéér vroege rassen. Het mag duidelijk zijn dat de loonwerker niet alle mais in de laatste week van september kan oogsten, de weersomstandigheden rondom de oogst nog daargelaten. Het zal dus in veel gevallen nodig zijn om te kiezen voor een combinatie van maatregelen.

 

Grondig Boeren met Mais Brabant en Grondig Boeren met Mais Limburg wordt mogelijk gemaakt door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Het complete artikel vindt u in bijgevoegde pdf.