Lemken komt met iQblue connect

Lemken introduceert met iQblue connect een uitbreidingsmodule waarmee werktuigen kunnen worden opgenomen in het Tractor Implement Management-programma (TIM). Daarmee biedt de fabrikant een eenvoudig elektronisch hulpmiddel aan waarmee ook mechanische werktuigen verder kunnen worden geautomatiseerd.

TIM betekent dat de trekker arbeidsfuncties uitvoert die door het aanbouwwerktuig worden geactiveerd. Daarvoor heeft de gebruiker alleen een iQblue connect-module nodig, die kan worden gebruikt met verschillende werktuigen. Deze wordt via de Isobus-interface verbonden met de trekker en beschikt bovendien over GPS en een mobiele gegevensverbinding voor communicatie, bijvoorbeeld met het Farm Management Systeem. Het datatransport vindt plaats via Agrirouter, het platform van meerdere fabrikanten voor de gegevensuitwisseling tussen machines, landbouwers, loonwerkers en softwaretoepassingen. Afhankelijk van het gebruiksdoel bevindt zich een vast geïnstalleerde sensorenset in het aanbouwwerktuig dat de betreffende informatie registreert en doorgeeft via de iQblue connect-module. Een extra uitrusting op het werktuig is niet meer nodig, omdat de trekker wordt gebruikt voor het aansturen van functies. In een eerste beschikbare toepassing wordt bijvoorbeeld een ploeg uitgerust met een sensor die de actuele werkbreedte vaststelt. iQblue connect berekent de gewenste werkbreedte afhankelijk van de GPS-positie en geeft deze informatie aan de tractor door voor het verstellen van de werkbreedtecilinder. De aanpassing van de werkbreedte vindt dan plaats via de hydrauliek van de trekker. Bij halfgedragen cultivatoren kan de werkdiepte door een sensor worden geregistreerd. iQblue connect ontvangt de gewenste werkdiepte voor het specifieke deeloppervlak via kaartmateriaal dat Agrirouter ter beschikking stelt, voert een vergelijking uit en geeft dan het bevel aan de trekker, die de werkdiepte aanpast. Andere toepassingen voor verschillende aanbouwwerktuigen zitten in de planning. Er is één iQblue connect-module nodig. De mobiele eenheid kan zonder gereedschap worden overgeplaatst van het ene werktuig op het andere. Het systeem stelt zich daarbij automatisch in op het aangesloten aanbouwwerktuig. Klanten krijgen de mogelijkheid met dit systeem te ‘groeien’, omdat nieuwe functies altijd later kunnen worde geïnstalleerd.