Kenteken en hogere maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen

Alle bestaande landbouw-, bosbouwtrekkers en mobiele machines, die harder gaan dan 25 kilometer per uur, moeten straks verplicht geregistreerd worden en voorzien van een kenteken. Dat maakt Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, via een kamerbrief, bekend. Daar staat tegenover dat de maximumsnelheid van de landbouwvoertuigen verhoogd wordt van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur. Pas wanneer de voertuigen harder rijden dan 40 kilometer per uur gaat de APK-plicht gelden.   

Van Nieuwenhuizen maakt bekend met een wetsvoorstel te komen die de wettelijke basis moet inrichten voor de APK-plicht van landbouw- en bosbouwtrekkers die harder kunnen rijden dan 40 kilometer per uur. Wanneer ze met het wetsvoorstel komt laat ze achterwege, maar dat het op korte termijn zal zijn staat vast. Dit omdat de Europese Commissie Nederland al op 17 juli 2017 in gebreke gesteld heeft en nu dreigt met een miljoenenboete. Het is de reden waarom er haast gemaakt wordt met dit wetsvoorstel.

Registratie
In het voorstel wordt bekend gemaakt dat alle landbouw- of bosbouwtrekkers (LTB) en mobiele machines, wanneer het wetsvoorstel goedgekeurd is, geregistreerd moeten gaan worden en voorzien van een kenteken. Wat inhoudt dat de technische gegevens genoteerd worden en de eigenaar van het voertuig. Nu kan van een willekeurige trekker niet worden nagegaan wie de eigenaar is. De registratie moet de RDW gaan doen en gaat per registratie 18 euro kosten. Uit de registratie kan vervolgens ook de maximum- constructiesnelheid opgemaakt worden.

In ruil voor de registratie en de kentekenplicht wordt de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen, die de snelheid kunnen halen, verhoogd van 25 kilometer, naar 40 kilometer per uur. Voor de voertuigen die sneller kunnen dan 40 kilometer per uur komt er een APK-plicht. Dit gaat dan gepaard met de plicht om een tachograaf te gaan gebruiken. Blijft een voertuig onder de 40 kilometer per uur dan gaat de APK-plicht niet gelden.

Ontheffing aanvragen wordt makkelijker
Een andere wijziging is dat de aanvraag voor ontheffingen makkelijker wordt. Zo komt er een centraal loket ontheffingsverlening landbouwvoertuigen bij de RDW. Dit maakt het mogelijk om per voertuig een ontheffing voor een breedteoverschrijding aan te vragen. Nu gebeurt dit nog per individuele wegbeheerder. Wel blijft de openstelling van de wegen in handen van de wegbeheerders. Hier gaat het "ja, tenzij" beleid gelden. Alleen als er een goede reden is vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid kan een weg afgesloten worden voor landbouwverkeer.   

Voor de voertuigen die niet harder kunnen dan 25 kilometer per uur en die geen gebruik willen maken van een ontheffing blijft dit alles vrijwillig. Pas op 31 december 2024 gaat voor die voertuigen de kenteken en registratieplicht gelden. Ook de voertuigen die niet op de openbare weg komen en uitsluitend op eigen terrein komen hoeven niet mee te doen aan de registratie. Datzelfde geldt voor de voertuigen waar geen T-rijbewijs voor nodig is. 

Verkeersveiligheid verbeteren
CUMELA Nederland is blij met de doorbraak in de regelgeving voor (land)bouwvoertuigen. Ook de wijziging in het openstellen van wegen valt in goede aarde, hoewel Hero Dijkema, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij CUMELA Nederland, nog niet kan zeggen wat dit voor de sector gaat betekenen. "Samen met de verhoging van de maximumsnelheid gaat het helpen om steden en dorpen te ontlasten van zware, grote landbouwvoertuigen."

Veilig landbouwverkeer is dan ook een belangrijk onderwerp voor CUMELA. "Iets wat mogelijk wordt door veiligere (land)bouwvoertuigen, maar waarin veilige routes net zo belangrijk zijn. Een uitdaging, omdat het weer gestaag drukker wordt op de weg. Met dit wetsvoorstel, wat breed gedragen wordt, gaat een belangrijk signaal naar de Tweede Kamer. Door in te stemmen dragen ze namelijk bij aan het veiliger maken van de weg en wordt een hoge boete van de Europese Commissie voorkomen."