Grote belangstelling voor werken in het groen

Meer dan de helft van de jongeren staat open voor een loopbaan in de groene sector. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek: 'De groene sector aantrekkelijk voor jongen?' Het is een opvallende conclusie die haaks staat op hoe het in de praktijk ervaren wordt. Zo komen er zowel vanuit de hoveniers, cumelabedrijven, boomverzorgers en andere sectoren zorgelijk geluiden over de nieuwe instroom. Hoe kan de sector aantrekkelijker gemaakt worden? Daarvoor wordt vooral naar rolmodellen gekeken, zoals Elon Musk met een tuin op Mars. 

  • cabine.jpg

    Werken in het groen? Dat wil meer dan de helft van de jongeren

De groene sector blijkt wel degelijk interessant te zijn, zo concludeert Inge Homan, die namens Groenpact onderzoek deed naar de aantrekkelijkheid van de groene sector voor jongeren. "Meer dan de helft van de jongeren staat open voor een loopbaan in de groene sector." Dat er uiteindelijk toch nog geen 5 procent van de studenten kiest voor een groene opleiding wordt mede verklaard door een gebrek aan kennis over de inhoud.

Als het gaat over de inhoud dan zijn het zaken zoals carrièremogelijkheden, ondernemerschap, ondersteuning ontwikkeling vanuit het bedrijf en het technologische en innovatieve karakter binnen het bedrijf waar jongeren meer over willen weten. "Concreet houdt het dan in dat de jongeren zich bijvoorbeeld niet bewust zijn van innovaties zoals 3-d printers en exoskeletten." De allergie van de technisch georiënteerde jongeren blijken dieren te zijn. De oorsprong van voedsel en duurzaamheid in combinatie met technologische innovaties trekken ze meer aan. 

Haakjes vinden

Groenpact volgt op techniekpact. Doordat techniekpact al langer loopt kunnen de ervaringen die daar opgedaan zijn ook gebruikt worden voor Groenpact. Marijn van Dongen, Platform Talent voor Technologie, is betrokken bij techniekpact en stelt dat het uitdaging is om de haakjes bij de jongeren te vinden. "De drijfveren waarom ze iets gaan doen." Zo blijkt bij de een techniek de drijfveer te zijn, waarbij de techniek voor een ander een middel is om ergens te komen. "Dat kan bijvoorbeeld het streven zijn om in Dubai te gaan werken", illustreert hij het voorbeeld, waar een ander ervan droomt om mee te bouwen aan een ruimteschip. 

Wat Van Dongen vooral duidelijk maakt is dat er verschillende manieren nodig zijn om de jongeren die denken over een loopbaan in het groen over te halen. Innovatie blijkt dan wel een goede drijfveer te zijn, zo blijkt uit de woorden van enkele docenten op het MBO. Die zagen door de inzet van een drone de belangstelling voor een cursus fiks toenemen. Nog een ander verschil wat genoemd wordt is dat bij VMBO leerlingen ook de omgeving een grote rol speelt: vrienden, ouders en familie. Die praten allemaal mee. 

Op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat jongeren weer warmlopen voor groen onderwijs wordt het antwoord, bij de presentatie van de onderzoeksresultaten, vooral gezocht in de hoek van ambassadeurs en rolmodellen met innovatieve voorbeelden, zoals een tuin op Mars door Elon Musk. Daarnaast klinkt vanuit het onderwijs luid en duidelijk de vraag om meer samenwerking met bedrijven.   

Bedrijfsovername

Iets anders wat Homan in het onderzoek tegenkwam was dat 4 procent van de jongeren aangaf een bedrijfsovername te zien zitten, maar dat uiteindelijk maar 3,5 procent uiteindelijk het bedrijf overneemt. "Waar komt dat verschil vandaan?" Die vraag kon ze niet beantwoorden, maar kan misschien belangrijk zijn.