Green Deal Sportvelden vraagt hulp

 "Overheid help ons", zo klonk het op de landelijke dag Green Deal. Een oproep die de Green Deal partners CUMELA Nederland, BSNC en VHG doen omdat ze duidelijkheid wensen over de afschaffing van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Het streven is om vanaf 1 januari 2020 het beheer van de sportvelden zoveel mogelijk zonder gewasbeschermingsmiddelen en biocide te laten plaatsvinden. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties conform Integrated Pest Management (IPM) zouden nog gewasbeschermingsmiddelen en biocide ingezet mogen worden. 

 

  • DSC06986.JPG

    Duidelijkheid nodig over onderhoud sportvelden

Nog veel te weinig gemeenten en andere sportveldbeheerders vragen in de bestekken om het beheer van sportvelden zonder chemie en biocide te laten plaatsvinden. Daarmee komt het streven van de partners Green Deal Sportvelden (GDS) in gevaar. Die tekenden er in 2015 voor om per 1 januari 2020 het beheer zoveel mogelijk zonder chemie en biocide te laten plaatsvinden. Toch blijkt het nog niet in kannen en kruiken te zijn, want nu de deadline dichterbij komt en aannemers zich hierop voorbereiden blijken gemeenten en andere terreinbeheerders nog onvoldoende doordrongen van de consequenties. Op 1 november 2017 ging het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw in, maar werd voor sportvelden middels de Green Deal een uitzondering gemaakt. 

Innovatiecall

Ondertussen werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde 240 miljoen euro beschikbaar om onder meer een duurzame sportinfrastructuur op te zetten. Daar valt ook de Green Deal onder. Nu al is het mogelijk om via de innovatiecall als ondernemer aanspraak te maken op subsidie voor nieuwe innovaties om zonder gewasbeschermingsmiddelen sportvelden te beheren. Een duurzame sportinfrastructuur is echter meer dan alleen hetgeen waar de Green Deal Sportvelden voor staat. Volgens de partners in de Green Deal, waaronder CUMELA Nederland, kan het een mooi vervolg geven aan de Green Deal. 

De ontwikkelingen rondom het Sportakkoord mogen er echter niet voor zorgen dat er een verlenging komt van de uitzonderingsposities voor sportvelden. "Per 1 januari  2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op sportgrasvelden, met uitzondering van beschreven situaties conform Integrated Pest Management (IPM)", stelt Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet en Cultuurtechniek bij CUMELA Nederland. Op de landelijke dag Green Deal bleek echter wel dat er nog veel gedaan moet worden. Zo wordt er gewerkt aan een handleiding, wordt er nagedacht over een certificaat en moeten de IPM nog beschreven worden. 

In april meer duidelijkheid

"Richting het einde van april stuurt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een brief hierover naar de Tweede Kamer", zegt Willemsen. Het ministerie is tevens een van de partners Green Deal. "Hopelijk neemt het ministerie in haar brief aan de kamer het advies van de drie brancheorganisaties ter harte." Dan komt er de duidelijkheid waarom gevraagd wordt en weten ondernemers welke kant het op gaat met het onderhoud van sportvelden.