Gebr. Verkooyen aan de slag met mobiele mix- en pompinstallatie

Voor toepassing in de veehouderij en industrie heeft Gebr. Verkooyen uit Langeweg een grote mobiele (mest)mix- en pompinstallatie in gebruik genomen. Die heeft een reikwijdte van 35 meter en kan worden ingezet voor het mixen en overpompen van mest en het schoonspuiten van silo’s, mestzakken en bassins.

Verkooyen speelt in op de groeiende vraag naar het leegpompen van silo’s en bassins voor onderhoud en keuringen. Zoals u weet, moeten die voor keuring leeg en schoon zijn. Onder in de silo bevinden zich vaak gevaarlijke mestgassen. Daarom wordt de mobiele machine volledig op afstand bediend, zodat het niet langer nodig is om de silo te betreden. De multifunctionele machine is zowel binnen als buiten de landbouw inzetbaar, onder andere bij calamiteiten, voor het blussen van grote branden of voor het leegpompen van verontreinigd water uit putten, sloten, watergangen en vijvers. Baggerwerkzaamheden en het leeg- of volpompen van boten zijn eveneens mogelijk. Voor de diverse werkzaamheden zijn er verschillende koppelstukken. Zo is er een dubbele mix-unit met grote capaciteit om in korte tijd kleine en grote volumes homogeen te mengen en is er een mixer om de dikke bovenlaag te breken en te mengen tot een homogeen product. Op de vrachtwagen is een centrifugaalpomp gemonteerd met een capaciteit tot 300 kubieke meter per uur. Deze kan worden gebruikt om vloeistoffen weg te pompen. Ook kan de pomp water aanvoeren naar een spuitkanon op de mast. Onder hoge druk (tien bar) worden hiermee de laatste resten verwijderd. Met een centrifugaalpomp (baggerpomp) aan het uiteinde van de 35 meter lange mast zijn silo’s, putten, vijvers en bassins leeg te pompen of kan de vloeistof worden overgepompt naar containers. De vloeistof is over een afstand van ruim 1000 meter te verpompen.