Friesland geeft subsidie op strokenfrees

De provincie Friesland komt op korte termijn met een subsidie voor loonwerkers om te investeren in de strokenfrees. Dit omdat er nog te weinig loonbedrijven zijn die de beschikking hebben over een strokenfrees, terwijl dit helpt om veenoxidatie tegen te gaan. 

Nog te weinig cumelabedrijven beschikken in het Friese veengebied over een strokenfrees. Dat was de conclusie na onderzoek van de WUR. Die keek in 2018-2019 welke grondbewerking resulteerde in de minste veenoxidatie. Niet-kerende-grondbewerkingen (NKG) kwamen als winnaar uit de bus, maar vervolgens bleek dat het voorbereiden van grond voor de teelt van maïs veelal door cumelabedrijven gedaan werd. Waar agrarische bedrijven in 2019 met behulp van POP3 konden investeren in de strokenfrees konden de loonbedrijven dat niet en dat levert nu een knelpunt op. 

Regeling voor loonwerkers

Het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF) besloot zich daarom sterk te maken voor een zelfde regeling voor agrarische loonbedrijven in het veeweidegebied. Met succes want in februari of maart opent de provincie Friesland een subsidieregeling gericht op loonwerkers, cumelabedrijven. Voor degene die hier gebruik van willen maken betekent het opletten, want er kan slechts enkele weken op de subsidie ingeschreven worden. Zodra de subsidie open staat vind je daar meer over op de website: www.fryslan.frl

De exacte details volgen nog maar globaal gaat om maximaal 40 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 16.000 euro per aanvraag. Maximaal een aanvraag per bedrijf, maar daar mogen wel meerdere machines bij betrokken zijn. In totaal bedraagt de subsidiepot 100.000 euro. Bij overschrijving wordt via loting bepaald wie in aanmerking komt.