Evers-graslandwoeler voor maïsland met onderzaai

Evers introduceert een nieuw model graslandwoeler met een variabele tandafstand van 75 tot 90 centimeter. Met de tandafstand op 75 centimeter is deze woeler geschikt om de bodem tussen de rijen maïsstoppels te woelen om zo structuurschade te herstellen, waarbij het vanggewas intact blijft.

De nieuwe woeler is primair ontwikkeld om structuurschade in maïsland te herstellen zonder het vanggewas te beschadigen. Grondbewerking om structuurschade op te heffen, is immers niet toegestaan als het vanggewas wordt aangetast.

De nieuwe Evers-woeler is hiervoor voorzien van een snijschijf in combinatie met een niet mengende tand. De woeler is voorzien van drie tanden die verschuifbaar zijn van 75 naar 90 centimeter. Verder is de machine eenvoudig uit te breiden naar vijf tanden op een afstand van hart op hart 75 centimeter.

Optioneel is een opbouwzaaimachine voor een vanggewas mogelijk. Naast inzet in de maïsteelt blijft deze Evers-woeler vanzelfsprekend inzetbaar op blijvend grasland.