Europese Award voor John Deere HarvestLab 3000-NIR-project

Het John Deere Manure Sensing met NIR-systeem van de HarvestLab 3000 om realtime nutriënten te meten tijdens het toedienen van drijfmest is bekroond met een speciale erkenning door de jury van de European Land and Soil Management Award onder toezicht van de Europese Commissie (DG Environment en de Joint Research Centre) en in samenwerking met de University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen.

Deze speciale waarderingsprijs werd op 9 april uitgereikt tijdens Forum for Agriculture door de European Landowners Organization. De jury legde de nadruk op de uitstekende werkwijze voor grondgebruik en bodembeheer, waardoor bodembedreigingen worden verminderd. Ze ziet HarvestLab 3000 als een nieuwe technologie voor het duurzamer beheren van de voedingscyclus en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van meststoffen. Daniel Calleja Crespo, directeur-generaal Milieu van de Europese Commissie. “Dit is precies het soort technologie dat de Europese Unie wil promoten en kan dienen als inspiratie om de landbouw verder te verduurzamen.” De European Landowners Organization is een federatie van nationale verenigingen uit de Europese Unie die de belangen behartigt van de landeigenaren op Europees politiek niveau. De organisatie zet zich in voor het behoud en de bescherming van het milieu, hernieuwbare energiebronnen en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.