EU help instroom in groene sector te vergroten

"Er kan alleen goed, milieuvriendelijk beleid geïmplementeerd worden wanneer de sector competente en jonge mensen weet te behouden en aan te trekken", zo stelt de Brusselse koepelorganisatie voor dienstverleners in Groen en Agri, CEETTAR. Om dat te bereiken is het volgens de organisatie nodig om te investeren in betere werkomstandigheden voor degene in de bosbouw, hulp aan landelijke bedrijven om de winstgevendheid te vergroten en een campagna die het belang van de sector voor milieu en natuur gaat uitdragen. 

  • SDC11029.JPG

    Zonder instroom wordt het behalen van groene doelen lastig.

De oproep van de CEETTAR werd gedaan op de Europese week van het groen, die van 13 tot en met 17 mei plaatsvond. Het was tevens het moment om de banen in de groene sector te promoten. "Alleen wanneer er op Europees niveau vooruitgang plaatsvindt kunnen we op een goede duurzame manier een milieubewuste manier van werken implementeren", zo luidde de boodschap. 

Drie adviezen

Om de Europese Unie (EU) op weg te helpen stelde de CEETTAR drie punten op waaraan volgens de organisatie voldaan moet worden om de sector aantrekkelijk te houden voor jonge ambitieuze mensen. Een eerste belangrijke verbetering is dat de veiligheid vergroot moet worden. "De bosbouwsector zou banen aan moeten bieden waarin het mogelijk is om jaarrond op een veilige manier te werken en waar een volledig inkomen verdiend kan worden." Iets wat ook nodig is omdat er veel van ze gevraagd wordt. Zo krijgen ze te maken met eisen voor: natuurbescherming, biodiversiteit, klimaatverandering, recreatie en de vragen vanuit klanten. Medewerkers die hieraan kunnen voldoen en veilig kunnen werken krijg je niet per ongeluk. 

Een tweede punt is de winstgevendheid van landelijke bedrijven. CEETTAR geeft aan dat er op verschillende plaatsen in de EU verschillende uitdagingen zichtbaar worden. Waarbij op de ene plaats innovatie een belangrijk onderwerp is en op de andere digitalisering. De gemene deler is dat bedrijven dit pas kunnen oppakken als ze winstgevender worden. "Het is nodig dat de ondernemers ondersteund worden en zo de kans krijgen hun onderneming te verbeteren." Wanneer de ondernemingen betere resultaten boeken neemt ook de aantrekkelijkheid van de sector toe. 

CEETTAR: "Om precies te zijn de landelijke dienstverleners in bosbouw en de agrarische sector hebben een financiële ondersteuning nodig om te investeren in nieuwe technologiën. Wat ervoor kan zorgen dat ze winstgevender en milieuvriendelijker worden." 

Imago verbeteren

Een laatste punt wat de CEETTAR naar voren brengt is het imago. Daarom de vraag om een campagne die het publiek laat zien dat de groene sector met zijn werkzaamheden een positieve bijdrage levert aan het milieu en de natuur. "Professionele bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van bossen en die boodschap zou breed uitgedragen mogen worden."

Een andere belangrijke rol van dienstverleners in het groen en de bossen is dat ze, met hun machines, bijdragen aan het behoud van de vitaliteit en de biodiversiteit in bossen. "Het geeft ze een grote verantwoordelijkheid en dat moet ook uitgedragen worden aan het publiek."  

Een beter imago, betere arbeidsomstandigheden en een verbetering van de winstgevendheid zijn volgens de CEETTAR de sleutel naar meer instroom in de groene sector. Iets wat nodig is wanneer de EU de doelen op het gebied van milieu en natuur wil behalen.