Enquête Circulaire meststoffen

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bemestingsadviseur en heeft u interesse in circulaire meststoffen? Zo ja, dan nodigt NMI u uit om deel te nemen aan hun enquête.

Het NMI wil graag meer zicht krijgen op de eisen die gebruikers stellen aan circulaire meststoffen, zoals digestaat, compost, de dunne fractie uit mestverwerking, etc. Die informatie is nodig om de juiste producten te maken, zodat u daar later weer van kunt profiteren! Zo maken we samen de kringlooplandbouw concreet!

Klik hier voor meer informatie en klik hier om naar de enquête te gaan.

NMI zet zich in voor het bevorderen van goede en duurzame bodemkwaliteit ten behoeve van voedselvoorziening, non-food productie en natuur. In het NWE-interreg-project ReNu2Farm, richt NMI zich op het hergebruik van nutriënten via circulaire meststoffen.