Derogatie opnieuw verkregen

Het nitraatcomite van de Europese Commissie heeft besloten om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Dit betekent dat veehouders die derogatie aanvragen nu weer 250 kg N uit eigen mest per ha mogen aanwenden. Wel geldt nu de eis dat bedrijven die dit aanvragen op maximaal 20 procent van hun areaal mais mogen verbouwen.

 

 

Het verzoek van Nederland is deze week in besproken in het Nitraatcomité. UIteindelijk is over het verzoek gestemd en heeft een meerderheid van de lidstaten vóór de Nederlandse derogatie gestemd. De nieuwe periode waarin derogatie is verleend loopt tot 2017 waarna Nederland weer een verzoek moet doen. Welke voorwaarden precies aan de nieuwe derogatie zijn verbonden, is nog niet bekend. Wel dat in elk geval wordt vast gehouden aan de eis dat boeren die derogatie aanvragen op minimaal 80 procent van hun areaal gras telen. De afgelopen weken hebben al veel loonwerkers te maken gekregen met de effecten hiervan. Op verschillende plaatsen is grond verhuurd of is minder mais gezaaid.