Contactpunt voor aan- en verkoop bedrijven

Voor bedrijven die willen uitbreiden of juist willen stoppen of bedrijfsonderdelen afstoten creëert Cumela Advies een nieuw contactpunt. Bedrijven kunnen hier laten registreren dat ze willen uitbreiden, krimpen of stoppen. De twee Adviseurs Bedrijfsoverdracht van Cumela Advies brengen de bedrijven dan op basis van vertrouwelijkheid met elkaar in contact.

 

Net als in andere sectoren komt het ook in de cumelasector geregeld voor dat ondernemers uitbreiden door middel van een overname van een bedrijf. Daar staan de ondernemers tegenover die jarenlang hard hebben gewerkt en een mooi bedrijf hebben opgebouwd maar om verschillende redenen niet meer verder willen. Daarnaast zijn er de bedrijven die besluiten om zich meer te specialiseren en bedrijfsonderdelen afstoten.

CUMELA Advies is vaak bij deze belangrijke ondernemersbeslissingen betrokken en begeleidt de bedrijven bij aan of verkoop van (een gedeelte) van het bedrijf.  Vaak zijn de adviseurs al in een vroegtijdig stadium betrokken bij deze ondernemersbeslissing en krijgen ze de vraag of ze andere collega-ondernemers kennen die juist een tegenovergestelde wens hebben. Door het uitgebreide netwerk van bedrijvenadviseurs van CUMELA Nederland, die jaarlijks de bedrijven bezoeken, lukt het vaak om de juiste contacten te leggen. Met aan zowel de verkopende als aankopende kant een tevreden ondernemer.

Om beter zichtbaar te maken welk aanbod en welke vraag er is, start CUMELA Advies nu een speciaal contactpunt voor aan- en verkoop van bedrijven.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in het aan- of verkopen van een (gedeelte van een) bedrijf kunnen zich gratis laten opnemen in deze database.  De database wordt beheerd door de twee adviseurs Bedrijfsoverdracht. Alleen zij hebben toegang tot het systeem. Via de adviseurs van Cumela kan dan worden gekeken of er een gezamenlijke interesse is, waarna de echte contacten worden gelegd.

Intake-gesprek

Bedrijven die opgenomen willen worden in het Aan- en verkoop contactpunt kunnen daarvoor contact opnemen met een adviseur Bedrijfsoverdracht van Cumela Advies. Na aanmelding volgt eerst een gesprek om afstemming te hebben over de wensen. Daarbij kan ook worden gekeken naar de termijn waarop iets gaat spelen. Bijvoorbeeld een voorgenomen bedrijfsbeëindiging over vijf jaar. Hierna wordt het bedrijf opgenomen in het contactpunt.

Verder zoeken

Wanneer een bedrijf snel zijn aan- of verkoopdoel wil realiseren dan bestaat ook de mogelijkheid dat de adviseurs Bedrijfsoverdracht, hier actief mee aan de gang gaan. Dat wil zeggen, navraag nadoen bij andere adviseurs van CUMELA Nederland over mogelijke kandidaten, waar mogelijk een sluimerende wens is. Vaak weten de bedrijvenadviseurs, vanuit hun jaarlijks gesprek met de ondernemers, waar mogelijk een match te maken is. Daarnaast is het mogelijk om anoniem een advertentie in Grondig te plaatsen met het aan- of verkoop aanbod of opgenomen te worden.

Van anonimiteit naar gesprek

Bedrijven blijven volstrekt anoniem tot het moment dat een gesprek kan plaatsvinden met een kandidaat. Na toestemming van beide partijen en na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring vindt een eerste gesprek plaats op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek worden de wensen en eisen van beide partijen besproken en worden afspraken gemaakt over een eventueel vervolg.

Gezamenlijk belang

Een succesvolle overdracht staat voor CUMELA Advies voorop. Daarom treedt de bedrijfskundig adviseur op als procesbegeleider en behartigt daarbij het gezamenlijk belang en dus niet het belang van één van beide partijen. Vanzelfsprekend wordt informatie strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen acties uitgevoerd met toestemming van de ondernemer.

Interesse

Wilt u meer weten over de dienst of wilt u ondersteuning dan kunt u terecht bij de Adviseurs Bedrijfsoverdracht van CUMELA Advies. U kunt hiervoor contact opnemen met Dieuwer Heins (tel: 06 – 250 444 13) of Ad Karelse (tel: 06 – 52 86 72 39) of een e-mail sturen aan bedrijfsovername@cumela.nl.