Chemievrij beheer van sportvelden vraagt nog veel tijd

Sportvelden beheren zonder de inzet van chemische middelen. Dat kan, zo blijkt uit de resultaten van vijf Nederlandse gemeenten die meededen aan de project chemievrij sportveldbeheer. Uit het project kwam echter ook naar voren dat chemievrij beheer alleen gaat werken als er anders naar de sportvelden gekeken gaat worden. Daarnaast moet de sportbonden, waaronder de KNVB, meer tijd gaan geven voor onderhoud.   

  • DSC06986.JPG

    Na 2020 wordt spuiten van sportvelden verboden

In Deventer, Zwolle, Ommen-Hardenberg, Wierden en Meppel gingen sportveldbeheerders de uitdaging aan om zonder bestrijdingsmiddelen de sportvelden te beheren. Dit gebeurde als onderdeel van het 3-jarige project chemievrij sportveldenbeheer. Daaruit blijkt dat het kan, maar dat de tijd die er nog is tot 2020 hard nodig is om ervoor te zorgen dat alle sportveldbeheerders hiermee aan de slag kunnen. Vanaf dan wordt de inzet van chemische middelen verboden. 

Onbekend terrein
Onder meer CUMELA Nederland maakte afgelopen zomer bekend zich grote zorgen te maken. Dit omdat het niet zeker is dat sportveldbeheerders al bezig zijn met de voorbereidingen om zonder chemische middelen het beheer van de sportvelden te kunnen doen. Tijd is de knellende factor, zo bleek mede uit het project. Sportveldbeheerders betreden hiermee namelijk onbekend terrein en hebben daarom ruimte nodig om te kunnen experimenteren. Wel krijgen ze hulp van verschillende partijen. 

Er is een cultuuromslag in denken nodig bij de bestuurders, beheerders en sporters. Het gaat immers niet alleen meer over het zichtbare deel van de grasmat, maar juist om het deel wat eronder zit. Er zijn echter ook praktische problemen, zo bleek tijdens het eerste jaar van het project. Een voorbeeld is de bestrijding van engerlingen. Dit leverde vooral in Deventer problemen op, net zoals droogteplekken waardoor er extra onkruiddruk ontstaat. In Wierden waren ze juist weer druk met het uitsteken van paardenbloemen. 

Onderhoud gaat meer tijd opeisen
Het gemis van chemische bestrijdingsmiddelen houdt ook in dat er vanaf 2020 meer tijd nodig is voor onderhoud. Dit vraagt een bijdrage van de sportbonden, waaronder de KNVB. "Hiermee wordt nu geen rekening gehouden met het maken van de speeldagenkalender voor amateurvoetbal".  

Het streven om in 2020 afscheid te nemen van chemische middelen blijft, maar dat er nog veel werk gedaan moet worden wordt door de eerste ervaringen van de vijf gemeenten onderstreept.