Betere vooruitzichten varkenshouders

De financiele resultaten van de Nederlandse varkenshouders, zullen de komende maanden boven gemiddeld zijn verwacht de Rabobank. Op grond van de ontwikkelingen op de afzetmarkt en het beperkte aanbod van biggen komt de bank tot de voorspelling dat de voerwinsten fors hoger zullen worden.

Voor de mestdistributeurs betekent deze ontwikkeling dat de kans op niet of te laat betaalde rekeningen weer wat daalt. Zeker nu de afzetprijzen van mest al weer stijgen. Dit zou wel iets onder druk kunnen komen nu er wat minder biggen opgelegd zijn. Ook bij de fokzeugenhouders is het aantal varkens iets gedaald. Hoewel gering heeft dat wel een klein effect op de mestmarkt.

De rabobank denkt dat de zeugenhouders komend jaar een voerwinst zullen halen die 20-25 procent boven het langjarig gemiddelde van 483 euro per fokzeug ligt. Voor vleesvarkens verwacht de bank dat de voerwinst 10-15 procent boven het langjarig gemiddelde van 75 euro komt te liggen.

Een kanttekening plaatst de bank wel bij de importstop die Rusland eerder dit jaar heeft afgekondigd. Nederland had daarvan in eerste instantie meer last dan andere landen, maar inmiddels is het evenwicht in de Europese markt herstelt evenals de prijs.  Zorgen zijn er ook over de ontwikkeling van de voerprijs door het conflict in en rond Oekraine. Het graangebied van dit land levert een fors deel van de Europese graanproduktie. Mocht hier de oogst tegenvallen dan kan dit een sterk prijsopdrijvend effect hebben op de graan, en dus de voerprijzen.