Bedreigingen onacceptabel

Het is onacceptabel dat bedrijven worden bedreigd en opdrachten terug moeten geven omdat zij worden bedreigd vindt CUMELA Nederland. Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen donderdag uitten de leden hun grote zorg over deze ontwikkeling.

 

De bedreigingen zijn gericht aan bedrijven en boeren die meewerken aan de bouw van windmolenparken in Drenthe en Groningen. Het gaat om het bekladden van gebouwen door het schilderen van hakenkruizen, het storten van betonblokken in het land en het verspreiden van asbest op werklocaties. De afgelopen week kwamen daar dreigbrieven bij gericht aan een onderneming die het grondwerk voor de aanleg van het windmolenpark had aangenomen. In de brief werd aangekondigd het bedrijf en de werknemers kapot te maken. Deze bedreigingen waren dusdanig van aard dat het bedrijf heeft besloten het werk terug te geven.

Het leidde tot grote verontwaardiging bij de aanwezig leden op de jaarvergadering. Iedereen onderschreef dat  het een trieste ontwikkeling is als tegenstanders op een dergelijke manier opereren.Of zoals één van de leden uit het gebied zei,; “Ze tasten de verhoudingen aan in een gebied waarvan oudsher een grote saamhorigheid heerst. Het bedreigde cumelabedrijf is daarbij een zeer betrokken partij in de lokale gemeenschap. Ze steunen allerlei lokale initiatieven en zijn sponsor van veel clubs in het gebied.” Tekenend voor de  angst die in het gebied heerst, is dat bedrijven zich alleen nog anoniem willen uitspreken. Bang als ze zijn voor de consequenties voor hun bedrijf.

Oproep

CUMELA Nederland heeft de politiek opgeroepen om op te treden tegen dit soort ontwikkelingen, waardoor bedrijven schade leiden die alleen het werk uitvoeren. Zij vraagt leden die meer informatie hebben of hier ook mee te maken hebben zich te melden bij de politie.

Erna Berends, verantwoordelijk voor de ledenorganisatie binnen CUMELA Nederland benadrukt dat dergelijke molens er komen na democratisch genomen besluiten. “Daarbij zijn er in Nederland voldoende mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen een voorgenomen bouw van bijvoorbeeld wegen, woningen of in dit geval windmolens. Het zijn procedures waar we soms van balen, maar die horen bij onze zorgvuldig opgebouwde rechtsstaat.”

Neerleggen

Het geeft iedere burger de mogelijkheid om persoonlijk zijn stem te laten horen verduidelijkt Berends. “Bij de rechtsstaat hoort ook dat je, als de procedures zijn doorlopen, neerlegt bij het genomen besluit. Hoe vervelend dat voor je persoonlijk kan zijn. Uiteindelijk is het in het samenleven een kwestie van geven en nemen.”

Berends vreest dat wanneer dit de norm wordt, vele Cumelaondernemers de dupe kunnen worden van dit soort bedreigingen. “Want er zijn vele projecten met felle voor- en tegenstanders waarbij Cumelaondernemers actief zijn. Uiteindelijk doen ze niets anders doen dan het uitvoeren van werkzaamheden voor opdrachtgevers die projecten uitvoeren waaraan democratisch genomen besluiten ten grondslag liggen. Daar mogen zij en hun werknemers nooit de dupe van worden.”