Alle spuiten keuren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. Met ingang van komende teeltseizoen zal de NVWA bij een overtreding - afhankelijk van de ernst - een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete geven.

De keuringsplicht voor apparatuur die bestemd is voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is in december 2016 uitgebreid met mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter. Ook granulaat- en poederstrooiers vallen onder de keuringsplicht. De NVWA gaat dit jaar er extra op toe zien dat bedrijven zich houden aan de keuringsplicht. Afgelopen jaar was de handhaving van apparatuur waarmee de keuringsplicht is uitgebreid vooral gericht op het informeren en mondeling waarschuwen van bedrijven.

De NVWA roept bedrijven op om, voor zover dat nog niet is gebeurd, keuringsplichtige toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren en in ieder geval voordat de betreffende apparatuur gebruikt wordt. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL).

Nieuwe apparatuur moet uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. De meeste apparatuur moet daarna elke drie jaar opnieuw worden gekeurd. Voor de apparatuur die in 2016 aan de keuringsplicht is toegevoegd geldt een termijn van 6 jaar. Dit geldt ook voor de meeste apparatuur op machines de maximaal drie meter breed zijn. Een overzicht van onder welk keuringsregime een machine valt vindt u in de bijlage bij dit bericht. In principe geldt nu een keuringsplicht voor nagenoeg alle spuitapparatuur zoals veld- en boomgaardspuiten, motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter. Dus ook een rijenspuit op een schoffelmachine moet worden gekeurd. Of bijvoorbeeld de granulaatstrooier op een aardappelpootmachine.

De keuringsplicht geldt niet voor handapparatuur en rugspuiten en ook niet voor apparatuur die niet specifiek bestemd is voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met de Cumela infolijn: 033-2474999