Zoeken

11 maart '14 -

Op 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen.

13 november '14 -
Sociale partners in de agrarische en groene sector betrokken bij de deelsector Loonwerk - CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps – hebben groen licht gekregen voor de uitvoering van de maatregelen in Sectorplan Agrarisch en Groen gericht op het Loonwerk...
14 november '14 -
LTO Nederland heeft een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de dierhouderij.
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015 en voorziet in een loonsverhoging van twee maal 1,25% per 1 januari en 1 juli 2015. Voor de CAO-LEO waar de meeste...
16 april '15 -

CUMELA Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV en HZC hebben deze week overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO LEO. De belangrijkste afspraken zijn een eenmalige uitkering van 175 euro(pro rato naar het aantal gewerkte uren) voor medewerkers die op 1 juli vorig jaar in dienst waren en...

17 juli '15 -

Geheel onverwacht hebben de partijen in de bouw eind juni na bijna een jaar zonder cao overeenstemming bereikt over nieuwe loonafspraken. Voor de werknemers betekent het een loonsverhoging van 5,5 procent in een periode van tweeënhalf  jaar. Belangrijke andere onderdelen zijn een verlaging van de...

15 december '15 -

Afgelopen vrijdag hebben de verschillende CAO partijen besloten dat de huidige CAO-LEO met vier maanden wordt verlengd. Onderdeel van de afspraak is een loonsverhoging van 0,5 procent per 1 maart 2016. 

1 april '16 -

Hoe verloopt de communicatie met uw personeel? Wordt u wel voldoende begrepen door uw medewerkers? Behaalt u het gewenste resultaat met functioneringsgesprekken? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens een speciale incompany training communicatie in de loonwerksector. Volg deze training op uw eigen...

8 april '16 -

Deze week is de cao Bouw & Infra met een publicatie in de staatscourant  bindend verklaard. Dit betekent dat deze cao per 7 april 2016 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die volgens deze cao werken. 

21 april '16 -

De vele protesten van werkgevers, waaronder CUMELA Nederland, tegen elementen uit de Wet Werk en Zekerheid hebben minister Asscher doen besluiten een aantal wijzigingen aan te brengen. Belangrijk is dat cao-partijen afspraken mogen maken over een gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding en...

4 mei '16 -

Een loonstijging van 1,7 procent en het omzetten van de vrije dag op 5 mei in een gewone vrije dag zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe CAO LEO. Onderhandelaar Sander van Meer van CUMELA Nederland is tevreden met het resultaat: “Met deze loonstijging zitten we op het gemiddelde van de in dit jaar...

Pagina's