OilQuick draaikantel.png

De herkomst van het draaikanteldeel is te zien aan de aanduiding Engcon Inside.