Kraan donker.jpg

Bij veel bedrijven valt het grondtransport door het PFAS probleem voor een groot deel stil.