Personeel weg donker.jpg

Cumela vreest dat bedrijven al aan het eind van het jaar personeel moeten ontslaan omdat er geen werk meer is.