DSC08942 (Klein).jpeg

Met een druk op het gele knopje verandert de functie van de joystick van bedieningshendel in rijhendel.