mestexport.jpg

Het eerste half jaar is de mestexport flink gedaald