Platte mais.jpg

Geknikte mais kan het beste zo snel mogelijk worden gehakseld.