Studieclub Land van Cuijk

Het bestuur van Land van Cuijk organiseert een nieuwjaarsborrel op dinsdag 14 januari 2014. Het thema van de bijeenkomst is 'Waterschap Aa en Maas legt uit'.

Datum: 
21 januari 2014 t/m 2 februari 2014
Plaats: 
Nijkerk
Locatie: 
De Schakel

Waterschap en loonwerksector samen voor succes!

Sprekers:  De heren Ton van Uden (toezichthouder) en Kees Peters (toezichthouder afdeling handhaving)

Deze avond wordt in samenwerking met het waterschap Aa en Maas georganiseerd. De sprekers zullen uitleg geven over de regelgeving en de volgende onderwerpen:

  • Wat doet het waterschap?
  • Wat is actueel op het gebied van het waterschap?
  • Waterschapskeur: wat is het?, wat houdt het in? en wat betekend het voor de sector?
  • Onderhoud aan watergangen, wel of niet en wanneer klepelen?
  • Spuit, teelt en mestvrije zone: hoe gaat dat in de praktijk?
  • Hoe moet er om gegaan worden met de gewasbeschermingsmiddelen.
  • Spuitplaat, vulplaats van de veldspuit.
  • Regelgeving rondom de wasplaats
  • Waterschap als opdrachtgever. Waar worden de uitvoerende partijen op geselecteerd en wat vindt het waterschap belangrijk.
  • Aanvullend zal de nieuwe en toekomstige regelgeving rond de tankplaats behandeld worden.

Er is na afloop ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is een zeer interessant onderwerp voor ondernemers, bedrijfsleiders, planners en medewerkers die aansturen/ uitvoeren binnen uw organisatie.

Van harte hopen wij u, uw partner, bedrijfsopvolger of bedrijfsleider te mogen begroeten.