Expertdagen Mest

Dit jaar organiseert Eurofins Agro in Wageningen twee informatieve Expertdagen over actuele ontwikkelingen in mest. Is het mogelijk om de Expertdagen te vermelden op uw website? De Expertdagen vinden plaats op dinsdag 24 oktober en donderdag 26 oktober.

 
Datum: 
24 oktober 2017
Plaats: 
Wageningen
Locatie: 
Eurofins Agro

Tijdens de Expertdagen staan onafhankelijke bemonstering volgens  AP06 en NIRS (een moderne methode om snel en efficiënt het organische stofgehalte in vaste mest te bepalen) centraal.

Programma
14:00-14:30 uur  Inloop
14:30-14:40 uur  Welkom – Ad Merks, BU Manager Manure Eurofins Agro
14:40-15:40 uur Inleidingen:
- Onafhankelijke monstername mest – Koos Berghuis, Directeur Certicon
- Organische stofbepaling met NIRS – Katrin Oltmer, Productmanager Eurofins Agro
16:00-17:00 uur  Rondleidingen door het laboratorium in Wageningen
17:00-20:00 uur  Oud-Hollands Stamppotbuffet

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via: http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertdagen_2017_mest