2e Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide

Dinsdag 18 september - van 10.00 uur tot circa 16.00 uur vindt bij Loonbedrijf Brak in Aldeboarn en omgeving de 2e Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide plaats.

 

Datum: 
18 september 2018
Plaats: 
Aldeboarn en omgeving
Locatie: 
Loonbedrijf Brak

Tijdens deze dag veel aandacht voor kennis en demonstraties over de volgende onderwerpen:

bij Brak in Aldeboarn:
• mais zonder kerende grondbewerking (WUR en Aequator)
• sorghum zonder kerende grondbewerking (WUR)
• machines en bodemverdichting (Brak)
• invulling natuurinclusieve landbouw op nat(ter) veen (provincie Fryslân)

bij Martin Dijkstra in Aldeboarn:
• onderwaterdrainage (Wetterskip Fryslân)
• CO2-metingen, verschillende meetmethodes (Radboud Universiteit)
• pilot bodemvruchtbaarheid (Groeibalans)

bij Johannes Dijkstra in Haskerdijken:
• grondwater gestuurd peilbeheer (collectief ILM en Wetterskip Fryslân) en boeren meten water (Acacia)
• bodem-APK (Aequator)
• verschillende drainagetechnieken (AAKK van Klaas Kooistra).

Startlocatie Loonbedrijf Brak (Fjurlanswei 4a) in Aldeboarn
Opening door Jan van Weperen, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân. Daarna pendelt een bus op vaste tijdstippen gedurende dag heen en weer tussen de verschillende locaties. Met het oog op de organisatie van deze dag (en de catering) is het prettig om te weten of u aanwezig bent. Daarom vragen wij u om u aan te melden. Bij voorkeur door uiterlijk vrijdag 14 september een e-mail te sturen naar info@projectenltonoord.nl o.v.v. ‘aanwezig 18 09’

Meer informatie?
Froukje van der Molen en/of Bianca Domhof van Projecten LTO Noord: 088 – 888 66 77