Markt & Ondernemen

Overeenkomst verminderen ammoniakuitstoot

Het agrarisch bedrijfsleven, waaronder CUMELA Nederland, heeft samen met Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen  ontwikkelen en de natuurkwaliteit verbetert.

Het agrarisch bedrijfsleven, waaronder CUMELA Nederland, heeft samen met Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen  ontwikkelen en de natuurkwaliteit verbetert.

Controles NVWA op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van deze controles wordt vanuit de lucht uitgevoerd.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van deze controles wordt vanuit de lucht uitgevoerd.

Waarde rundveedrijfmest stabiel

De waarde van rundveedrijfmest is de laatste maanden vij stabiel rond de 9,40 euro. De waarde van een ton rundveedrijfmest (gehaltes: 4,3 kg stikstof (60% werkzaam); 1,9 kg fosfaat; 6,8 kg kali; 1,3 kg magnesium) op basis van de prijzen van kunstmest, excl. btw (Bron: LEI).

De waarde van rundveedrijfmest is de laatste maanden vij stabiel rond de 9,40 euro. De waarde van een ton rundveedrijfmest (gehaltes: 4,3 kg stikstof (60% werkzaam); 1,9 kg fosfaat; 6,8 kg kali; 1,3 kg magnesium) op basis van de prijzen van kunstmest, excl. btw (Bron: LEI).

Derogatie zet maisareaal onder druk

Het areaal mais dreigt komend jaar nog flink te dalen als de nieuwe derogatie-eisen nog komend jaar van kracht worden. In de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan, mogen veehouders die voor derogatie in aanmerking komen, nog maar twintig procent van hun areaal voor de teelt van mais bestemmen. 

Het areaal mais dreigt komend jaar nog flink te dalen als de nieuwe derogatie-eisen nog komend jaar van kracht worden. In de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan, mogen veehouders die voor derogatie in aanmerking komen, nog maar twintig procent van hun areaal voor de teelt van mais bestemmen. 

Zetmeel belangrijkste keuzekenmerk

De zetmeelopbrengst is bij maistelers momenteel het belangrijkste kenmerk waar naar gekeken wordt bij de rassenkeuze. Nagenoeg even belangrijk is de VEM opbrengst per kg droge stof en de resistentie tegen ziekten. Deze gegevens zijn verzameld door het bureau Geelen Consultancy dat afgelopen maand een enquete hield onder 500 maistelers.

De zetmeelopbrengst is bij maistelers momenteel het belangrijkste kenmerk waar naar gekeken wordt bij de rassenkeuze. Nagenoeg even belangrijk is de VEM opbrengst per kg droge stof en de resistentie tegen ziekten. Deze gegevens zijn verzameld door het bureau Geelen Consultancy dat afgelopen maand een enquete hield onder 500 maistelers.

Inspecties zorgen voor toenemend gebruik veilig gereedschap

Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van 'gezonde' apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen. Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hieraan bijgedragen. 

Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van 'gezonde' apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen. Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hieraan bijgedragen. 

Herintroductie afvalstoffenbelasting en baggerspecieverklaringen

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd met een tarief van € 17 per 1000 kilogram stortafval. Het storten van baggerspecie is vrijgesteld. Voor innemers van afval betekent dit dat ze rekening moeten houden met het innen van deze belasting.

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd met een tarief van € 17 per 1000 kilogram stortafval. Het storten van baggerspecie is vrijgesteld. Voor innemers van afval betekent dit dat ze rekening moeten houden met het innen van deze belasting.

Pagina's

Abonneren op RSS - Markt & Ondernemen