Markt & Ondernemen

Inspecties zorgen voor toenemend gebruik veilig gereedschap

Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van 'gezonde' apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen. Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hieraan bijgedragen. 

Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van 'gezonde' apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen. Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hieraan bijgedragen. 

Herintroductie afvalstoffenbelasting en baggerspecieverklaringen

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd met een tarief van € 17 per 1000 kilogram stortafval. Het storten van baggerspecie is vrijgesteld. Voor innemers van afval betekent dit dat ze rekening moeten houden met het innen van deze belasting.

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd met een tarief van € 17 per 1000 kilogram stortafval. Het storten van baggerspecie is vrijgesteld. Voor innemers van afval betekent dit dat ze rekening moeten houden met het innen van deze belasting.

Dieselprijs daalt

De dieselprijs is momenteel ongeveer twee procent lager dan een jaar geleden. Ten opzichte van 2012 is de prijs vier procent lager. Op de internationale oliemarkt is de prijs van ruwe olie al een maand redelijk stabiel. De komende tijd zijn dan geen grote veranderingen te verwachten in de prijs.

De dieselprijs is momenteel ongeveer twee procent lager dan een jaar geleden. Ten opzichte van 2012 is de prijs vier procent lager. Op de internationale oliemarkt is de prijs van ruwe olie al een maand redelijk stabiel. De komende tijd zijn dan geen grote veranderingen te verwachten in de prijs.

Cao Bouw ongewijzigd verlengd in 2014

Op 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen.

Op 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen.

Mestmarkt volgt seizoen

De mestmarkt reageert nog niet op de nieuwe derogatie regels. De prijs ontwikkeling is nog in lijn met andere jaren. Wel is er zorg of er voldoende tijd is om alle mest uit te rijden. Door het vroege en snelle voorjaar dreigt de bemesting van tarwe gelijk te gaan lopen met het laatste grasland. (bron:DCA-markt)

De mestmarkt reageert nog niet op de nieuwe derogatie regels. De prijs ontwikkeling is nog in lijn met andere jaren. Wel is er zorg of er voldoende tijd is om alle mest uit te rijden. Door het vroege en snelle voorjaar dreigt de bemesting van tarwe gelijk te gaan lopen met het laatste grasland. (bron:DCA-markt)

Fors hogere boetes voor fraude met arbeids- en rusttijden

Sinds afgelopen zaterdag zijn de boetes voor het sjoemelen met de tachograaf in het vrachtverkeer fors verhoogd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat manipulatie van de tachograaf fors bestraffen.

Sinds afgelopen zaterdag zijn de boetes voor het sjoemelen met de tachograaf in het vrachtverkeer fors verhoogd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat manipulatie van de tachograaf fors bestraffen.

Molcon neemt Grasdorf over

PEW Holding, de moedermaatschappij van Molcon Interwheels heeft het Duitse Grasdorf overgenomen. Grasdorf is net als Molcon een groothandel in banden en wielen en producent van wielen. 

PEW Holding, de moedermaatschappij van Molcon Interwheels heeft het Duitse Grasdorf overgenomen. Grasdorf is net als Molcon een groothandel in banden en wielen en producent van wielen. 

Verbazing over verplichte mestverwerking

Vol verbazing is bij CUMELA Nederland gereageerd op het deze week gepresenteerde SER rapport versnelling duurzame veehouderij. Vooral het door voorzitter Nijpels aangewakkerde voorstel voor verplichte verwerking van overschotmest  oogst ongeloof. “Plotseling wordt de 25 jaar oude huisvuilvariant weer uit de kast gehaald.”

Vol verbazing is bij CUMELA Nederland gereageerd op het deze week gepresenteerde SER rapport versnelling duurzame veehouderij. Vooral het door voorzitter Nijpels aangewakkerde voorstel voor verplichte verwerking van overschotmest  oogst ongeloof. “Plotseling wordt de 25 jaar oude huisvuilvariant weer uit de kast gehaald.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Markt & Ondernemen