Markt & Ondernemen

Aantal drones neemt een vlucht

De Nederlandse akkerbouwers maken steeds meer gebruik van drones. Zo laat de inzet een ruime verdubbeling zien ten opzichte van 2018, waardoor nu 4,7 procent van de akkerbouwsector een drone gebruikt. Ook de interesse voor drones neemt gestaag toe, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. 

De Nederlandse akkerbouwers maken steeds meer gebruik van drones. Zo laat de inzet een ruime verdubbeling zien ten opzichte van 2018, waardoor nu 4,7 procent van de akkerbouwsector een drone gebruikt. Ook de interesse voor drones neemt gestaag toe, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. 

Veenhuis en Schuitemaker gaan fuseren

De twee Overijsselse bedrijven Schuitemaker en Veenhuis gaan fuseren. Door de produktie, verkoop en after sales te bundelen willen de bedrijven een sterkere positie in de markt krijgen. Beide merken blijven wel bestaan, waarbij Veenhuis het merk blijft voor de mest en Schuitemaker die voor de voederwinning.

De twee Overijsselse bedrijven Schuitemaker en Veenhuis gaan fuseren. Door de produktie, verkoop en after sales te bundelen willen de bedrijven een sterkere positie in de markt krijgen. Beide merken blijven wel bestaan, waarbij Veenhuis het merk blijft voor de mest en Schuitemaker die voor de voederwinning.

Grote bedrijven betalen rekeningen steeds later

Grote bedrijven nemen steeds meer tijd om MKB-leveranciers te betalen en dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Zij wil daarom de wettelijke betaaltermijn voor deze bedrijven verlagen van zestig naar dertig dagen. De overheid moet zelf al wel binnen dertig dagen betalen.

Grote bedrijven nemen steeds meer tijd om MKB-leveranciers te betalen en dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Zij wil daarom de wettelijke betaaltermijn voor deze bedrijven verlagen van zestig naar dertig dagen. De overheid moet zelf al wel binnen dertig dagen betalen.

Overeenkomst verminderen ammoniakuitstoot

Het agrarisch bedrijfsleven, waaronder CUMELA Nederland, heeft samen met Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen  ontwikkelen en de natuurkwaliteit verbetert.

Het agrarisch bedrijfsleven, waaronder CUMELA Nederland, heeft samen met Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen  ontwikkelen en de natuurkwaliteit verbetert.

Controles NVWA op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van deze controles wordt vanuit de lucht uitgevoerd.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van deze controles wordt vanuit de lucht uitgevoerd.

Waarde rundveedrijfmest stabiel

De waarde van rundveedrijfmest is de laatste maanden vij stabiel rond de 9,40 euro. De waarde van een ton rundveedrijfmest (gehaltes: 4,3 kg stikstof (60% werkzaam); 1,9 kg fosfaat; 6,8 kg kali; 1,3 kg magnesium) op basis van de prijzen van kunstmest, excl. btw (Bron: LEI).

De waarde van rundveedrijfmest is de laatste maanden vij stabiel rond de 9,40 euro. De waarde van een ton rundveedrijfmest (gehaltes: 4,3 kg stikstof (60% werkzaam); 1,9 kg fosfaat; 6,8 kg kali; 1,3 kg magnesium) op basis van de prijzen van kunstmest, excl. btw (Bron: LEI).

Derogatie zet maisareaal onder druk

Het areaal mais dreigt komend jaar nog flink te dalen als de nieuwe derogatie-eisen nog komend jaar van kracht worden. In de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan, mogen veehouders die voor derogatie in aanmerking komen, nog maar twintig procent van hun areaal voor de teelt van mais bestemmen. 

Het areaal mais dreigt komend jaar nog flink te dalen als de nieuwe derogatie-eisen nog komend jaar van kracht worden. In de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan, mogen veehouders die voor derogatie in aanmerking komen, nog maar twintig procent van hun areaal voor de teelt van mais bestemmen. 

Zetmeel belangrijkste keuzekenmerk

De zetmeelopbrengst is bij maistelers momenteel het belangrijkste kenmerk waar naar gekeken wordt bij de rassenkeuze. Nagenoeg even belangrijk is de VEM opbrengst per kg droge stof en de resistentie tegen ziekten. Deze gegevens zijn verzameld door het bureau Geelen Consultancy dat afgelopen maand een enquete hield onder 500 maistelers.

De zetmeelopbrengst is bij maistelers momenteel het belangrijkste kenmerk waar naar gekeken wordt bij de rassenkeuze. Nagenoeg even belangrijk is de VEM opbrengst per kg droge stof en de resistentie tegen ziekten. Deze gegevens zijn verzameld door het bureau Geelen Consultancy dat afgelopen maand een enquete hield onder 500 maistelers.

Pagina's

Abonneren op RSS - Markt & Ondernemen