Markt & Ondernemen

Weer wachten op kenteken

15 december 2017 - Het voorstel tot invoering van een trekkerkenteken wordt opnieuw bekeken door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens een behandeling in de Tweede Kamer liet ze weten niet verder te willen met het voorstel van haar voorganger maar met een eigen wetsontwerp te komen.

Dronewerker collectief uitgebreid

15 december 2017 - Twee nieuwe loonbedrijven starten komend jaar met het karteren van gewassen en percelen met een drone. Beide bedrijven, CWV Barlo en loonbedrijf De West uit Westbeemster sluiten zich aan bij het Dronewerkers collectief om zo een landelijk dekkend netwerk te krijgen.

Agrometius wordt Vantage partner

15 december 2017 - Vantage is wereldwijd de nieuwe naam die importeurs van Trimble gaan gebruiken. Deze zogenaamde partners leveren een breed pakket aan diensten voor de precisielandbouw afkomstig van Trimble. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid eigen producten en diensten toe te voegen.

Petitie aangeboden

15 december 2017 - Voorafgaand aan de behandeling van het kenteken voorstel in de Tweede Kamer boden acht verschillende organisaties de Tweede Kamer leden een petitie aan om nu een kenteken in te voeren. Welwillend hoorden de Kamerleden het aan, maar het blijft wachten.

TerraGator service via Ploeger

8 december 2017 - Ploeger Machines heeft met Agco Nederland overeenstemming bereikt over het overnemen van alle service en onderhoudsverplichting voor TerraGator machines. Inmiddels heeft het bedrijf al het leveren van onderdelen en het verlenen van service overgenomen.

Vossebeld, Gezond en Vitaal

8 december 2017 - Cumelabedrijf Vossebeld uit Oldenzaal heeft de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs 2017 gewonnen. Vossebeld kreeg de prijs vanwege de grote aandacht voor scholing van zowel jonge als oude werknemers.

Vervoersverbod rond Biddinghuizen

8 december 2017 - In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld.  In een straal van 10 km rond het bedrijf geldt daarom een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest.

Visscher Holland neemt deel Neutkens over

8 december 2017 - Visscher Holland heeft een deel van de landbouwactiviteiten van Zaadhandel Neutkens uit Vessem overgenomen. Het gaat dan met name om de reguliere landbouwzaden. Daarvoor zijn ook 3 medewerkers overgenomen die nu vanuit Heeswijk Dinther gaan werken.

Pieter van Vollenhove penning voor Jan Jaap Hoogland

7 december 2017 - Onverschrokken sprong Jan Jaap Hoogland, prominent cumelalid, op 9 augustus in de sloot toen de auto die voor hem reed daar plotseling in verdween. Het redden van de bestuurster leverde hem deze week de Pieter van Vollenhove penning op.

Hoogste jaar niveau diesel

7 december 2017 - De prijs van diesel blijft op een relatief hoog niveau. Al gedurende het gehele jaar is de prijs fors hoger dan een jaar geleden. Afgelopen maand piekte de prijs op 106.70 euro. Daarna is deze gestabiliseerd.

Pagina's