Markt & Ondernemen

Cumela blij met PBL policybrief ‘Stikstof in perspectief’

Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) publiceerde vrijdag 13 december een policybrief genaamd ‘Stikstof in Perspectief’. Hierin rekent het PBL geen mogelijke beleidsmaatregelen en kosten door maar analyseert hoe Nederland in de huidige situatie is beland en laat zien dat voor kansrijke lange termijn oplossingsrichtingen, met het oog op natuur én vergunningverlening, breder gekeken dient te worden dan stikstofreducerende maatregelen.

 

Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) publiceerde vrijdag 13 december een policybrief genaamd ‘Stikstof in Perspectief’. Hierin rekent het PBL geen mogelijke beleidsmaatregelen en kosten door maar analyseert hoe Nederland in de huidige situatie is beland en laat zien dat voor kansrijke lange termijn oplossingsrichtingen, met het oog op natuur én vergunningverlening, breder gekeken dient te worden dan stikstofreducerende maatregelen.

 

Salderingsregeling bureuacratisch gedrocht

De nieuwe beleidsregels voor saldering in de spoedwet stikstof leiden tot een bureaucratisch gedrocht. Dit constateert Teun Jansen van Cumela. Hij voorspelt een enorme bureaucratische rompslomp voor zowel agrarisch als niet-agrarische bedrijven als zij een vergunning moeten aanvragen in de omgeving van een Natura2000-gebied. 

 

De nieuwe beleidsregels voor saldering in de spoedwet stikstof leiden tot een bureaucratisch gedrocht. Dit constateert Teun Jansen van Cumela. Hij voorspelt een enorme bureaucratische rompslomp voor zowel agrarisch als niet-agrarische bedrijven als zij een vergunning moeten aanvragen in de omgeving van een Natura2000-gebied. 

 

Voorkom oranje en gele velden

"Probeer verkleuring van vanggewas na de inzet van glyfosaat te minimaliseren." Die boodschap gaf Wim Claessens de cumelaondernemers mee tijdens de ledenbijeenkomst van de sectie agrarisch loonwerk van Cumela Nederland. "We hopen op deze manier de publieke opinie niet nog meer negatief te beïnvloeden."   

 

"Probeer verkleuring van vanggewas na de inzet van glyfosaat te minimaliseren." Die boodschap gaf Wim Claessens de cumelaondernemers mee tijdens de ledenbijeenkomst van de sectie agrarisch loonwerk van Cumela Nederland. "We hopen op deze manier de publieke opinie niet nog meer negatief te beïnvloeden."   

 

Stikstof: acties en Brabants oordeel

De onzekerheid over het beleid wat de politiek gaat neerzetten rondom stikstof blijft de gemoederen bezighouden, zowel in de agrarische sector, als de cumelasector als in de bouw. In Brabant spant het er ook nog eens om nu de provincie zich buigt over de gepresenteerde 'Brabantse aanpak stikstof'. Via een hartenkreet vroeg ZLTO steun om haar roep om meer tijd kracht bij te zetten ook Cumela Nederland sloot zich daarbij aan. Ondertussen wordt in Amsterdam vrijdag 13 december via een brunch een charmeoffensief gevoerd richting de burger.

De onzekerheid over het beleid wat de politiek gaat neerzetten rondom stikstof blijft de gemoederen bezighouden, zowel in de agrarische sector, als de cumelasector als in de bouw. In Brabant spant het er ook nog eens om nu de provincie zich buigt over de gepresenteerde 'Brabantse aanpak stikstof'. Via een hartenkreet vroeg ZLTO steun om haar roep om meer tijd kracht bij te zetten ook Cumela Nederland sloot zich daarbij aan. Ondertussen wordt in Amsterdam vrijdag 13 december via een brunch een charmeoffensief gevoerd richting de burger.

Spoedwet stikstof doorstaat eerste test

De spoedwet van landbouwminister Carola Schouten wist donderdag in de Tweede Kamer maar net een meerderheid te behalen. GroenLinks en PvdA waren tegen, waardoor de wet nu niet door de Eerste Kamer heen zou komen. Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela Nederland, is kritisch over de huidige ontwikkelingen.   

De spoedwet van landbouwminister Carola Schouten wist donderdag in de Tweede Kamer maar net een meerderheid te behalen. GroenLinks en PvdA waren tegen, waardoor de wet nu niet door de Eerste Kamer heen zou komen. Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela Nederland, is kritisch over de huidige ontwikkelingen.   

Extra geld voor landbouwverkeer

In Brabant en Zeeland is extra geld beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten met het landbouwverkeer. Hiermee wordt in Brabant gewerkt aan het landbouwverkeersnetwerk en wordt in Zeeland het knelpunt bij de Zandkreeksluis opgelost.

 

In Brabant en Zeeland is extra geld beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten met het landbouwverkeer. Hiermee wordt in Brabant gewerkt aan het landbouwverkeersnetwerk en wordt in Zeeland het knelpunt bij de Zandkreeksluis opgelost.

 

Arts in drie delen verder

In het Land van Cuijk vindt een opvallende herverdeling van het loonwerk plaats. De familie Arts heeft besloten om het bedrijf in drie delen te splitsen en voor het agrarisch loonwerk en de mestdistributie een samenwerking met andere bedrijven aan te gaan.

 

 

In het Land van Cuijk vindt een opvallende herverdeling van het loonwerk plaats. De familie Arts heeft besloten om het bedrijf in drie delen te splitsen en voor het agrarisch loonwerk en de mestdistributie een samenwerking met andere bedrijven aan te gaan.

 

 

Samenwerking samen met Vink

Honderd jaar na de oprichting gaat De Samenwerking uit Elsloo over in andere handen. Eigenaar Roelof Jan Betten heeft geen opvolger en verkoopt nu de helft van zijn aandelen aan Vink in Dwingeloo.

 

Honderd jaar na de oprichting gaat De Samenwerking uit Elsloo over in andere handen. Eigenaar Roelof Jan Betten heeft geen opvolger en verkoopt nu de helft van zijn aandelen aan Vink in Dwingeloo.

 

Nog 17.000 ha te rooien

Het is aanmodderen voor de bieten rooiende loonwerkers dit jaar. De vele regen heeft ervoor gezorgd dat begin deze week nog 17.000 ha bieten gerooid moest worden. Dat is bijna twee keer zoveel dan in een gemiddeld jaar.

 

Het is aanmodderen voor de bieten rooiende loonwerkers dit jaar. De vele regen heeft ervoor gezorgd dat begin deze week nog 17.000 ha bieten gerooid moest worden. Dat is bijna twee keer zoveel dan in een gemiddeld jaar.

 

TKD 2020 verwacht alle grote merken

Met veel trots meldt beursorganisator Frits Kuijper dat alle grote merken tijdens de TKD op 11, 12 en 13 juni 2020 vertegenwoordigd zullen zijn. Hij heeft de afgelopen maanden vele bezoeken afgelegd om een goede indruk te krijgen van wat er bij de exposanten leeft. Daarop inspelend komt er ook een update voor de beurs met nieuwe ingrediënten binnen het bekende concept.

Met veel trots meldt beursorganisator Frits Kuijper dat alle grote merken tijdens de TKD op 11, 12 en 13 juni 2020 vertegenwoordigd zullen zijn. Hij heeft de afgelopen maanden vele bezoeken afgelegd om een goede indruk te krijgen van wat er bij de exposanten leeft. Daarop inspelend komt er ook een update voor de beurs met nieuwe ingrediënten binnen het bekende concept.

Pagina's

Abonneren op RSS - Markt & Ondernemen