Zinger: maïs schoffelen en gras zaaien in één werkgang

Zinger Mechanisatie combineert in één machine een ZIBO-schoffelbalk met een pneumatische ZIBO-zaaimachine om in één werkgang tegemoet te komen aan de vanggewaseis. Hiermee kan een vanggewas worden gezaaid als de maïs circa 40 tot 50 centimeter hoog staat.

Zinger Mechanisatie heeft deze combimachine specifiek voor deze toepassing gebouwd, waarbij de constructie en het gewicht van het frame aansluiten op het gebruik in de maïsteelt, waardoor er weinig vermogen wordt gevergd en derhalve met een lichte trekker kan worden gewerkt. De pneumatische zaaimachine zorgt voor een gelijkmatige afgifte, waarbij het gras via een ketsplaat en tril-sleeptanden achter de schoffels gelijkmatig tussen de maïsrijen wordt gezaaid. Naar keuze is de machine leverbaar in acht- en zesrijige uitvoering.